Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2255

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 287 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przedłużenie terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach]

Termin osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, o którym mowa w art. 287 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2034 r.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598, 1666 i 2140.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-06
  • Data wejścia w życie: 2021-12-21
  • Data obowiązywania: 2021-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw