Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 156

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 892), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2195).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2195), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 grudnia 2021 r. (poz. 156)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na uzbrojenie Straży Granicznej składa się:

1) broń palna:

a) pistolety,

b) rewolwery,

c) broń gładkolufowa,

d) pistolety maszynowe,

e) karabinki,

f) karabiny,

g) karabiny maszynowe,

h) granatniki;

2) środki przymusu bezpośredniego:

a) kajdanki,

b) kaftany bezpieczeństwa,

c) pasy obezwładniające,

d) siatki obezwładniające,

e) kaski zabezpieczające,

f) pałki służbowe,

g) psy służbowe,

h) konie służbowe,

i) pociski niepenetracyjne,

j)2) chemiczne środki obezwładniające w postaci:

- ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

- plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,

- granatów łzawiących,

- innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających,

k) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

l) kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych,

m) pojazdy służbowe,

n) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe,

o) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających;

3) wyrzutnie siatek obezwładniających;

4) amunicja do broni, o której mowa w pkt 1;

5) kartridże do przedmiotów, o których mowa w pkt 2 lit. k;

6) naboje do urządzeń, o których mowa w pkt 3.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1339).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2195), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 maja 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-24
  • Data wejścia w życie: 2022-01-24
  • Data obowiązywania: 2022-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw