Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1012

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity (PLH280010)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Budwity]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Budwity (PLH2800102)), obejmujący obszar 450,93 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 1012)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

673479,92

545600,02

2

673471,26

545650,02

3

673474,46

545670,19

4

673478,33

545694,54

5

673478,40

545694,94

6

673480,74

545709,71

7

673482,59

545731,63

8

673482,66

545732,48

9

673486,85

545782,34

10

673486,77

545810,44

11

673484,22

545854,63

12

673470,84

545936,17

13

673459,03

545928,79

14

673424,67

545907,32

15

673266,97

545863,44

16

673239,49

545853,69

17

673221,80

545844,93

18

673218,00

545843,05

19

673208,39

545836,52

20

673179,32

545791,30

21

673161,17

545780,21

22

673127,08

545782,58

23

673094,98

545794,10

24

673056,48

545811,95

25

672956,17

545858,46

26

672928,87

545865,37

27

672917,44

545868,27

28

672910,46

545870,03

29

672904,68

545871,50

30

672897,84

545875,29

31

672889,86

545879,71

32

672867,87

545891,89

33

672853,15

545892,77

34

672847,14

545893,12

35

672723,09

545855,47

36

672690,32

545845,53

37

672680,93

545845,35

38

672670,84

545849,84

39

672638,37

545864,28

40

672635,04

545865,25

41

672622,78

545868,85

42

672616,61

545874,27

43

672593,20

545894,85

44

672588,50

545901,98

45

672564,25

545938,76

46

672558,43

545944,12

47

672536,66

545964,19

48

672527,92

545973,35

49

672508,54

545993,66

50

672483,34

546026,56

51

672454,27

546064,48

52

672446,39

546074,77

53

672399,98

546108,06

54

672363,80

546127,43

55

672341,28

546144,64

56

672326,80

546161,57

57

672316,65

546182,07

58

672313,97

546187,49

59

672299,72

546201,56

60

672280,86

546200,40

61

672240,70

546197,93

62

672235,58

546197,62

63

672165,44

546251,86

64

672131,11

546284,66

65

672127,32

546287,36

66

672120,00

546292,57

67

672054,71

546339,10

68

672020,66

546363,37

69

671983,18

546390,07

70

671917,26

546353,92

71

671871,35

546330,00

72

671845,26

546310,38

73

671793,65

546271,57

74

671721,34

546195,19

75

671691,45

546172,44

76

671612,72

546079,18

77

671609,71

546081,75

78

671578,70

546110,95

79

671518,78

546148,74

80

671485,58

546193,98

81

671427,26

546272,56

82

671336,98

546330,78

83

671311,55

546347,18

84

671277,59

546369,07

85

671127,40

546408,94

86

671061,81

546448,04

87

671029,63

546453,59

88

670973,65

546389,33

89

670927,25

546409,36

90

671028,98

546314,89

91

671031,20

546312,83

92

670977,19

546209,46

93

670907,56

546120,34

94

670898,48

546102,83

95

670835,43

545927,35

96

670793,84

545846,80

97

670723,58

545715,36

98

670703,90

545678,53

99

670653,96

545580,87

100

670605,60

545511,80

101

670611,76

545465,41

102

670626,05

545422,97

103

670636,79

545357,53

104

670666,47

545316,12

105

670703,65

545214,18

106

670610,41

544963,02

107

671075,75

544556,91

108

671073,15

544530,53

109

671071,87

544522,53

110

671098,22

544471,67

111

671113,26

544451,14

112

671134,99

544421,46

113

671176,18

544410,96

114

671231,75

544428,61

115

671275,51

544424,73

116

671329,85

544435,72

117

671377,87

544429,00

118

671461,34

544429,92

119

671493,83

544420,06

120

671578,59

544400,50

121

671603,72

544390,90

122

671616,44

544380,90

123

671649,87

544343,35

124

671650,93

544342,16

125

671700,23

544276,76

126

671708,55

544198,89

127

671646,26

544142,78

128

671758,27

544189,29

129

671787,22

544201,52

130

671885,55

544243,05

131

671986,26

544285,55

132

672141,78

544350,74

133

672207,25

544378,90

134

672350,98

544438,24

135

672401,36

544362,46

136

672428,68

544335,06

137

672478,67

544324,69

138

672499,08

544280,68

139

672553,12

544124,67

140

672612,58

544043,20

141

672625,11

544059,91

142

672689,53

544131,81

143

672778,96

544208,44

144

672865,94

544280,60

145

672849,39

544329,90

146

672834,59

544353,87

147

672794,96

544424,03

148

672722,97

544502,47

149

672683,71

544648,18

150

672756,09

544719,73

151

672843,01

544788,83

152

672894,30

544814,84

153

672919,79

544823,39

154

672945,60

544747,76

155

673012,48

544728,36

156

673038,95

544702,44

157

673077,80

544664,40

158

673111,46

544726,04

159

673151,42

544799,23

160

673157,68

544829,14

161

673203,49

544867,93

162

673242,37

544900,92

163

673246,87

544903,69

164

673258,89

544911,11

165

673272,54

544914,93

166

673288,82

544919,49

167

673309,46

544912,70

168

673347,66

544907,31

169

673381,57

544933,06

170

673441,47

544989,55

171

673400,41

545062,61

172

673404,62

545066,74

173

673435,62

545074,62

174

673460,96

545099,49

175

673502,89

545123,61

176

673522,18

545140,97

177

673569,53

545159,28

178

673583,33

545181,57

179

673632,78

545193,68

180

673655,55

545199,25

181

673690,71

545270,07

182

673682,67

545309,38

183

673679,10

545326,86

184

673625,83

545415,78

185

673610,21

545441,86

186

673569,01

545514,73

187

673548,62

545538,57

188

673508,49

545557,88

189

673503,53

545567,61

190

673492,55

545575,05

191

673479,92

545600,02

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BUDWITY (PLH280010)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

2

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

3

9160

Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

4

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-13
  • Data wejścia w życie: 2022-05-28
  • Data obowiązywania: 2022-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw