Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1023

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH0800522)), obejmujący obszar 829,18 ha, położony w województwie lubuskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 1023)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

443974,42

210157,37

2

443955,45

210161,49

3

443943,55

210164,09

4

443832,79

210206,05

5

443826,19

210210,13

6

443715,13

210249,98

7

443702,12

210251,85

8

443626,46

210261,57

9

443550,79

210271,29

10

443509,87

210270,35

11

443455,96

210254,19

12

443345,24

210181,42

13

443312,79

210124,18

14

443319,20

210003,77

15

443317,95

209818,75

16

443291,99

209676,43

17

443290,61

209638,74

18

443292,81

209611,31

19

443297,41

209591,52

20

443333,72

209527,41

21

443364,88

209512,61

22

443379,54

209504,14

23

443425,22

209379,36

24

443435,20

209385,62

25

443437,79

209375,53

26

443444,93

209353,81

27

443450,85

209354,04

28

443458,81

209355,04

29

443493,41

209360,48

30

443495,11

209355,91

31

443579,06

209370,96

32

443683,22

209396,63

33

443705,34

209344,18

34

443727,02

209274,92

35

443738,10

209222,95

36

443754,50

209094,12

37

443755,53

209093,95

38

443760,32

209093,16

39

443818,46

209083,59

40

443941,87

209146,86

41

443890,67

209227,63

42

443817,92

209375,90

43

443789,17

209501,46

44

443767,43

209481,42

45

443752,70

209554,44

46

443727,91

209550,92

47

443743,25

209579,06

48

443738,61

209619,50

49

443757,80

209683,49

50

443779,11

209704,79

51

443802,33

209710,86

52

443826,63

209703,63

53

443810,11

209690,11

54

443879,09

209575,71

55

443882,95

209569,31

56

443892,73

209569,84

57

443928,67

209586,07

58

443966,40

209603,06

59

443977,69

209608,15

60

443973,37

209696,85

61

443979,01

209706,72

62

444010,71

209716,89

63

444041,33

209723,61

64

444045,96

209731,06

65

444010,94

210137,16

66

444004,25

210144,60

67

443974,42

210157,37


2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

448047,21

205154,74

2

447979,52

205238,82

3

447881,21

205360,93

4

448074,99

205455,09

5

448091,86

205463,29

6

448092,67

205486,47

7

448101,09

205501,96

8

448084,90

205577,79

9

448081,48

205593,83

10

448047,31

205617,66

11

448035,79

205639,56

12

448024,92

205660,21

13

447982,15

205734,49

14

447973,64

205764,21

15

447978,00

205899,39

16

447951,66

205889,65

17

447930,67

205881,89

18

447912,99

205875,35

19

447747,67

205949,58

20

447740,75

205981,85

21

447728,53

206038,87

22

447696,96

206104,01

23

447686,98

206124,60

24

447655,47

206147,81

25

447633,57

206196,21

26

447614,99

206237,28

27

447605,66

206257,92

28

447571,92

206332,48

29

447551,74

206356,41

30

447458,15

206537,27

31

447382,40

206607,86

32

447366,90

206638,85

33

447224,01

206786,91

34

447178,36

206834,21

35

447069,06

207117,46

36

446882,84

207600,07

37

446750,58

207942,84

38

446631,77

207751,01

39

446494,03

207528,61

40

446428,91

207423,46

41

446461,33

207373,98

42

446454,45

207339,55

43

446446,74

207301,01

44

446427,19

207295,06

45

446209,98

207312,00

46

446060,17

207323,68

47

446020,60

207007,27

48

446007,54

207017,93

49

445970,95

207018,78

50

445872,22

207032,40

51

445832,45

207037,88

52

445806,05

207041,52

53

445770,09

207040,06

54

445760,78

207037,69

55

445748,47

207029,69

56

445739,19

207022,64

57

445687,56

206966,90

58

445668,44

206963,04

59

445617,80

206963,67

60

445578,40

206969,49

61

445605,28

206922,41

62

445624,96

206857,44

63

445676,15

206782,64

64

445739,44

206690,13

65

445672,21

206603,49

66

445493,06

206652,71

67

445414,32

206715,70

68

445320,61

206790,67

69

445243,05

206922,41

70

445146,59

207024,78

71

445074,83

207100,93

72

445056,72

207120,14

73

445051,28

207176,72

74

445031,98

207342,63

75

444882,84

207590,46

76

444807,41

207729,24

77

444828,90

207855,77

78

444823,36

207950,90

79

444705,45

208157,46

80

444743,02

208172,49

81

444632,77

208343,76

82

444609,11

208326,21

83

444525,24

208279,58

84

444390,66

208277,72

85

444310,15

208338,67

86

444381,33

208438,26

87

444339,87

208489,55

88

444325,67

208522,90

89

444292,20

208511,09

90

444209,41

208524,23

91

443988,90

208403,53

92

443949,47

208381,94

93

444042,61

208211,78

94

443985,30

208187,21

95

443965,18

208178,59

96

443963,58

208162,28

97

443977,25

208137,34

98

443978,86

208105,17

99

443993,34

208062,54

100

444010,23

208031,17

101

444040,79

207999,00

102

444076,19

207929,83

103

444108,58

207939,24

104

444075,38

207910,49

105

444051,32

207903,17

106

444049,10

207892,65

107

444081,73

207730,62

108

444045,26

207722,29

109

443991,51

207708,15

110

443983,41

207705,65

111

443954,68

207695,60

112

443886,85

207674,13

113

443811,28

207653,31

114

443819,13

207638,58

115

443813,73

207647,78

116

443809,28

207656,57

117

443789,55

207695,58

118

443787,61

207699,24

119

443768,22

207735,86

120

443767,60

207732,75

121

443761,37

207701,51

122

443754,17

207615,27

123

443750,54

207564,26

124

443745,40

207498,16

125

443708,35

207340,93

126

443702,73

207317,02

127

443692,73

207279,46

128

443682,97

207240,71

129

443662,36

207149,51

130

443625,63

206991,92

131

443698,75

207021,55

132

443800,49

207062,77

133

443973,95

207126,80

134

443992,00

207133,46

135

444060,74

207158,83

136

444092,37

207169,90

137

444111,57

207177,02

138

444138,47

207115,00

139

444159,94

207038,13

140

444205,78

206894,75

141

444255,55

206753,38

142

444283,52

206648,90

143

444355,54

206731,63

144

444365,03

206736,91

145

444373,92

206749,37

146

444519,63

206560,99

147

444658,38

206491,55

148

444740,50

206567,95

149

444703,39

206708,96

150

444720,83

206728,27

151

444733,28

206715,20

152

444747,11

206728,38

153

444781,98

206605,86

154

444794,00

206563,62

155

444820,32

206471,17

156

444859,00

206378,47

157

444883,76

206319,14

158

444912,36

206250,60

159

444921,47

206228,77

160

444944,84

206183,86

161

444972,48

206130,76

162

445001,04

206075,88

163

445093,26

206061,17

164

445172,46

206087,92

165

445254,88

206097,28

166

445325,61

206134,69

167

445351,89

206162,40

168

445616,33

206170,86

169

445660,01

206003,62

170

445771,11

205596,26

171

445644,39

205572,21

172

445576,43

205559,31

173

445514,61

205534,96

174

445483,36

205501,31

175

445432,89

205340,28

176

445413,66

205248,95

177

445354,78

205190,07

178

445407,72

205164,46

179

445383,19

205037,45

180

445526,43

204934,42

181

445591,28

204887,77

182

445729,67

204788,23

183

445834,47

204826,47

184

445847,00

204792,13

185

445784,46

204685,69

186

445772,40

204665,65

187

445746,25

204622,16

188

445775,31

204462,17

189

445829,76

204162,45

190

445969,62

204187,86

191

446028,46

204198,55

192

446235,86

204229,91

193

446331,42

204244,36

194

446479,72

204266,78

195

446662,27

204294,38

196

446679,39

204181,16

197

446681,75

204036,86

198

446682,44

203994,96

199

446683,54

203927,73

200

446684,49

203869,67

201

446694,27

203869,83

202

446705,05

203684,44

203

446712,80

203551,28

204

446721,84

203395,77

205

446935,72

203383,11

206

447036,13

203377,17

207

447132,49

203371,47

208

447387,25

203372,10

209

447386,56

203651,17

210

447386,56

203724,37

211

447386,56

203890,29

212

447374,78

203995,97

213

447364,59

204087,40

214

447235,60

204168,90

215

447198,65

204206,52

216

447231,61

204264,58

217

447223,92

204268,52

218

447234,76

204284,14

219

447254,77

204305,38

220

447262,63

204313,71

221

447264,06

204315,23

222

447265,49

204316,75

223

447071,70

204413,85

224

447066,13

204410,31

225

446947,46

204471,34

226

446885,18

204503,37

227

446858,22

204447,95

228

446657,76

204497,26

229

446457,20

204549,72

230

446385,91

204710,03

231

446218,22

204632,18

232

446173,32

204624,68

233

446171,06

204624,30

234

446168,44

204623,86

235

446143,73

204700,82

236

446123,35

204692,93

237

446018,51

204663,51

238

446011,83

204660,40

239

446003,60

204656,57

240

445977,45

204644,27

241

445916,85

204612,89

242

445905,25

204637,21

243

445902,72

204642,71

244

445960,11

204681,03

245

445954,19

204693,19

246

445944,49

204713,76

247

445882,22

204842,94

248

445910,25

204909,54

249

445955,53

204933,10

250

445997,61

204941,45

251

446033,10

204925,63

252

446039,51

204897,51

253

446059,34

204904,43

254

446086,77

204928,30

255

446108,12

204959,51

256

446119,82

204988,23

257

446134,86

205122,73

258

446153,66

205295,61

259

446047,29

205433,18

260

445969,97

205497,76

261

445978,12

205511,26

262

445976,62

205511,67

263

445994,94

205549,26

264

446072,41

205511,51

265

446160,57

205443,12

266

446278,03

205335,45

267

446442,09

205133,27

268

446439,36

205132,00

269

446426,92

205126,24

270

446536,93

204953,17

271

446701,42

204754,32

272

446724,06

204726,96

273

446772,98

204757,26

274

446774,34

204758,10

275

446775,70

204758,94

276

446782,47

204763,13

277

446897,86

204778,93

278

446967,52

204698,55

279

446999,18

204735,46

280

447047,12

204745,51

281

447181,94

204775,08

282

447185,48

204775,85

283

447189,13

204776,65

284

447178,23

204782,85

285

447169,07

204798,45

286

447162,25

204804,20

287

447131,43

204830,19

288

447097,94

204873,75

289

447081,67

204896,07

290

447056,77

204965,80

291

447050,15

204976,24

292

447048,78

204978,40

293

447047,41

204980,56

294

447002,71

205014,34

295

446948,19

205106,47

296

446900,44

205187,17

297

447210,75

205211,70

298

447363,91

205294,65

299

447316,00

205383,11

300

447215,14

205534,01

301

447217,43

205583,57

302

447265,26

205628,30

303

447352,16

205633,42

304

447377,16

205634,89

305

447388,18

205635,54

306

447397,86

205616,06

307

447781,31

205227,63

308

447999,07

205007,05

309

448052,83

205020,09

310

448042,89

205035,00

311

448031,85

205044,71

312

448037,70

205049,66

313

448075,74

205075,92

314

448083,85

205081,52

315

448088,27

205075,12

316

448101,85

205086,87

317

448047,21

205154,741) Specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

4

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

7

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

8

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

9

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

10

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORA BRODZKIE (PLH080052)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-13
  • Data wejścia w życie: 2022-05-28
  • Data obowiązywania: 2022-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw