Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1132

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 329 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego oraz normy należności i czas używalności tych przedmiotów żołnierzom:

1) pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie;

2) niepełniącym czynnej służby wojskowej - do celów związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony.

§ 2. [Żołnierze otrzymujący przedmioty umundurowania i wyekwipowania]

Właściwe terytorialnie wojskowe jednostki budżetowe wydają przedmioty umundurowania i wyekwipowania pozostającym na ich ewidencji żołnierzom:

1) pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie - podczas pełnienia służby rotacyjnie;

2) niepełniącym czynnej służby wojskowej, do celów związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony - podczas pełnienia służby.

§ 3. [Przepisy stosowane do norm należności i czasu używalności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania]

Do żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej w zakresie norm należności i czasu używalności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 330 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 1652), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-27
  • Data wejścia w życie: 2022-05-28
  • Data obowiązywania: 2022-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw