Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1141

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:

"ha) ospę małpią,";

2) w § 5:

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) ospę małpią;",

b) w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach "ospy prawdziwej" dodaje się wyrazy " , ospy małpiej".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-30
  • Data wejścia w życie: 2022-05-31
  • Data obowiązywania: 2022-05-31

Dziennik Ustaw