REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2317

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 436) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zachowanie ważności polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca]

Polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

§ 3. [Przepisy przejściowe]

Polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych wydaje się do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych dokumentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2023 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835, 1383, 1561 i 2185.

Załącznik 1. [WZÓR POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2317)

WZÓR POLSKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis dokumentu i zastosowanych zabezpieczeń

Dokument książeczkowy o wymiarach 88 mm × 125 mm ze stroną personalizacyjną wykonaną z poliwęglanu.

Książeczka zszyta biało-czerwoną nicią introligatorską.

Oznaczenie indywidualne: perforowane na wszystkich stronach wizowych i widoczne na tylnej okładce; na stronie 1 powtórzone w technice druku typograficznego.

Materiały, z których wykonana jest książeczka, nie wykazują luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

Okładka zewnętrzna

1. Tworzywo sztuczne moletowane, koloru granatowego.

2. Napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA”, „POLISH TRAVEL DOCUMENT FOR A FOREIGNER” oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej naniesione folią koloru złotego.

3. Nadruki wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

1. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

2. Mikrodruki.

3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Element graficzny wykonany farbą zmienną optycznie.

5. Efekt kątowy w stalorycie.

6. Włókna zabezpieczające, w tym włókna aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym.

Strona tytułowa

1. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

2. Mikrodruki.

3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Nić introligatorska.

Strona personalizacyjna

1. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

2. Mikrodruki.

3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Element graficzny wykonany farbą zmienną optycznie.

5. Tłoczenia powierzchni.

6. Zabezpieczenia MLI®/SAFEI®.

7. Transparentny element dyfrakcyjny w obrębie pola zdjęciowego.

8. Nić introligatorska.

Strony 1–32

1. Umiejscowiony znak wodny wielotonowy z filigranem.

2. Włókna zabezpieczające, w tym włókna aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Nitka zabezpieczająca z mikrodrukiem w strukturze papieru.

4. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

5. Mikrodruki.

6. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

7. Element recto-verso.

Strona 3 okładki (wewnętrzna)

1. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

2. Mikrodruki.

3. Elementy graficzne wykonane farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. Włókna zabezpieczające, w tym włókna aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-15
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA