REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2777

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2274 oraz z 2020 r. poz. 328 i 2402) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) poz. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

1

Republika Białorusi

Obywatele Republiki Białorusi z zastrzeżeniem poz. 1b

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

35

31 grudnia

2023 r.

1a

Republika Białorusi

Obywatele Republiki Białorusi:

1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat, ale nie ukończyli 18 lat,

2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej

0

31 grudnia

2023 r.


2) po poz. 1a dodaje się poz. 1b w brzmieniu:

1b

Republika Białorusi

Obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych

0

31 grudnia

2023 r.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań o wydanie wizy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-27
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA