REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 222

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pomnik historii]

Uznaje się za pomnik historii „Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta", położony w Krakowie, w województwie małopolskim.

§ 2. [Cel ochrony pomnika]

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz walory przestrzenne i autentyczność, reprezentatywnej realizacji urbanistycznej socrealizmu w Pol-sce, która powstała jako manifest idei socjalistycznych, a okazała się sceną zrywów społecznych wpisujących się w proces walk o przemiany ustrojowo-polityczne w Polsce w drugiej połowie XX wieku.

§ 3. [Obszar pomnika historii]

1. Obszar pomnika historii „Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta" obejmuje najstarszą część dzielnicy Nowa Huta, kształtowaną od drugiej połowy XX wieku.

2. Granica pomnika historii biegnie na północny wschód osią ulic Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej, dochodzi do skrzyżowania z ulicą Bulwarową, skręca na południowy wschód i biegnie osią ulicy Bulwarowej do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II z włączeniem osi widokowo-komunikacyjnej alei Solidarności zakończonej dwoma budynkami Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira oraz zespołem głównej bramy wjazdowej usytuowanymi na działkach: nr 1/600, nr 1/601, nr 1/604, nr 1/609, nr 1/610 oraz placem zajmującym działki: nr 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, dalej granica przecina aleję Jana Pawła II i biegnie osią ulicy Klasztornej z wyłączeniem działki nr 229, dochodzi do skrzyżowania z ulicą Odmętową, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 245/6, fragmentem południowej granicy działki nr 245/8, linią łamaną południową granicą działek nr 245/5 i nr 245/4, południową granicą działki nr 246/54, fragmentem południowej granicy działki nr 246/55, linią łamaną południową i zachodnią granicą działki nr 246/58, dochodzi do ulicy Sieroszewskiego, skręca na zachód i biegnie osią fragmentu tej ulicy, wschodnią i południową granicą działki nr 27/5, południową granicą działki nr 27/4, zachodnią granicą działki nr 20/21, linią łamaną zachodnią i fragmentem północnej granicy działki nr 15, zachodnią granicą działki nr 6, dochodzi do alei Jana Pawła II, skręca na zachód i osią tej ulicy biegnie do północnego narożnika działki nr 163 (z wyłączeniem tej działki), skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek: nr 162, nr 161 i nr 160, skręca na zachód i biegnie fragmentem południowej granicy działki nr 35/43, południową granicą działek: nr 35/17, nr 35/16 i nr 35/39, zachodnią granicą działki nr 35/40, fragmentem zachodniej granicy działki nr 47, dochodząc do osi ulicy Bieńczyckiej.

3. Mapa pomnika historii „Kraków - zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta" stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [MAPA POMNIKA HISTORII „KRAKÓW – ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY DZIELNICY NOWA HUTA”]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 222)

MAPA POMNIKA HISTORII „KRAKÓW - ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY DZIELNICY NOWA HUTA"

image

Dane identyfikacyjne działek

lp.

numer działki ewidencyjnej

identyfikator działki ewidencyjnej

1

1/600

126103_9.0020.1/600

2

1/601

126103_9.0020.1/601

3

1/604

126103_9.0020.1/604

4

1/609

126103_9.0020.1/609

5

1/610

126103_9.0020.1/610

6

15

126103_9.0048.15

7

160

126103_9.0051.160

8

161

126103_9.0051.161

9

162

126103_9.0051.162

10

163

126103_9.0051.163

11

20/21

126103_9.0048.20/21

12

229

126103_9.0047.229

13

245/4

126103_9.0047.245/4

14

245/5

126103_9.0047.245/5

15

245/6

126103_9.0047.245/6

16

245/8

126103_9.0047.245/8

17

246/54

126103_9.0047.246/54

18

246/55

126103_9.0047.246/55

19

246/58

126103_9.0047.246/58

20

27/4

126103_9.0048.27/4

21

27/5

126103_9.0048.27/5

22

32/1

126103_9.0020.32/1

23

32/3

126103_9.0020.32/3

24

32/4

126103_9.0020.32/4

25

32/5

126103_9.0020.32/5

26

32/6

126103_9.0020.32/6

27

32/7

126103_9.0020.32/7

28

35/16

126103_9.0051.35/16

29

35/17

126103_9.0051.35/17

30

35/39

126103_9.0051.35/39

31

35/40

126103_9.0051.35/40

32

35/43

126103_9.0051.35/43

32

47

126103_9.0051.47

33

6

126103_9.0048.6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-02
  • Data wejścia w życie: 2023-02-03
  • Data obowiązywania: 2023-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA