REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 275

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lit. b „granica państwowa z Republiką Białorusi" dodaje się wiersz oznaczony lp. 7 w brzmieniu:

7.

Bobrowniki - Bierestowica

drogowe


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lit. b „granica państwowa z Republiką Białorusi" uchyla się wiersz oznaczony lp. 2.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045, 1183, 1379, 1424, 1448, 1597, 1623, 1704, 2144 i 2403, z 2021 r. poz. 545, 1088, 1126, 1384, 1536, 1654, 1835 i 2028 oraz z 2022 r. poz. 423, 940 i 1963.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-09
  • Data wejścia w życie: 2023-02-10
  • Data obowiązywania: 2023-02-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA