REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 282

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Maksymalne stawki opłat]

Maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, nakładane przez muzea państwowe i muzea samorządowe wynoszą, w przypadku udostępniania lub przekazywania tych informacji:

1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - 149 zł za jednorazowe udostępnienie jednego pliku;

2) w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej - 207 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na informatycznym nośniku danych;

3) w postaci fotografii:

a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 × 60 cm - 204 zł,

b) za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a - 620 zł;

4) w postaci papierowej:

a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:

- w formacie A4 - 71 zł,

- w formacie A3 - 89 zł,

b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:

- w formacie A4 - 60 zł,

- w formacie A3 - 79 zł;

5) w postaci zapisu dźwięku lub obrazu na informatycznym nośniku danych - 93 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;

6) w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1-5 - 114 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika muzeum.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz. U. poz. 1011), które utraciło moc z dniem 9 grudnia 2022 r. na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-10
  • Data wejścia w życie: 2023-02-11
  • Data obowiązywania: 2023-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA