REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 336

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 566 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej]

Ustala się wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Załączniki do wniosku]

Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1) statut - gdy podmiot jest stowarzyszeniem albo fundacją;

2) akt założycielski - gdy podmiot został powołany w szczególności na podstawie uchwały albo zarządzenia.

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wniosków o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku (Dz. U. poz. 1123), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 821 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 10 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 336)

WZÓR - WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-23
  • Data wejścia w życie: 2023-03-10
  • Data obowiązywania: 2023-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA