REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 397

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie mocy obowiązującej Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. poz. 1288) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 września 2022 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z art. 18 lit. c konwencji weszła ona w życie dnia 1 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art. 18 lit. d konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 1 marca 2023 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) stronami konwencji są1):

Republika Armenii

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Bośnia i Hercegowina

Republika Chorwacji

Czarnogóra

Republika Estońska

Republika Finlandii

Gruzja

Królestwo Hiszpanii

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej

Republika Mołdawii

Królestwo Norwegii

Republika Portugalska

Republika Serbii

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Konfederacja Szwajcarska

Ukraina

Węgry

Republika Włoska

2) przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego następujące państwa złożyły poniższe deklaracje:

Królestwo Hiszpanii

„Królestwo Hiszpanii uznaje, że niniejsza konwencja może być interpretowana w sposób zgodny z jego obecnie obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym dziedzictwa narodowego („Patrimonio Nacional") i przeznaczaniem innych dóbr na cele użyteczności publicznej zgodnie z prawem krajowym i ustanowionym w jego ramach systemem.".

"The Kingdom of Spain considers that this Convention can be interpreted in a manner that is consistent with its legislation currently in force with regards to National Heritage ("Patrimonio Nacional") and the assignment of other goods to public utility purposes according to national law and under the regime established therein.".

Republika Mołdawii

„Republika Mołdawii deklaruje, że do czasu pełnego przywrócenia jej integralności terytorialnej postanowienia Konwencji będą stosowane jedynie na terytorium skutecznie kontrolowanym przez władze Republiki Mołdawii.".

"The Republic of Moldova declares that, until the full re-establishment of its territorial integrity, the provisions of the Con-vention will be applied only on the territory controlled effectively by the authorities of the Republic of Moldova.".

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Aktualna lista państw-stron konwencji jest dostępna na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=199.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-02
  • Data wejścia w życie: 2023-03-02
  • Data obowiązywania: 2023-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA