Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 444

POROZUMIENIE

z dnia 19 stycznia 2022 r.

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W drodze wymiany not dyplomatycznych z dnia 12 sierpnia 2021 roku oraz z dnia 19 stycznia 2022 roku zostało zawarte Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 roku, w następującym brzmieniu:

Przekład

Federalne Ministerstwo
Republika Austrii
Sprawy Europejskie i Międzynarodowe

+43 50 1150-0
Minoritenplatz 8,1010 Wiedeń

Nr 2021-0.568.578

Do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Wiedniu
Hietzinger Hauptstraße 42 c
1130 Wiedeń

Nota otwierająca Republiki Austrii

Federalne Ministerstwo do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu i ma zaszczyt nawiązać do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.2701.13.2018/4 z dnia 16 października 2018 r. dotyczącej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Republiką Austrii a Polską Rzecząpospolitą Ludową w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzoną w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Zgodnie z artykułem 11 ust. 2 Umowy między Republiką Austrii a Polską Rzecząpospolitą Ludową w sprawie popierania i ochrony inwestycji, wygaśnięcie niniejszej Umowy nastąpiło w dniu 17 października 2019 r.

W świetle powyższego oraz w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-284/16, Republika Słowacka v. Achmea BV z dnia 6 marca 2018 r., Federalne Ministerstwo do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii ma zaszczyt zaproponować zawarcie poniższego

"Porozumienie między Republiką Austrii a Rzecząpospolitą Polską o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Republiką Austrii a Polską Rzecząpospolitą Ludową w sprawie popierania i ochrony inwestycji (dalej jako "Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania")

1. Strony Porozumienia o Zakończeniu Obowiązywania zgadzają się, że artykuł 11 ustęp 3 Umowy między Republiką Austrii a Polską Rzecząpospolitą Ludową w sprawie popierania i ochrony inwestycji wygasa, a zatem nie wywołuje skutków prawnych.

2. Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania jest zawierane jedynie w języku angielskim."

Federalne Ministerstwo do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii proponuje, aby w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska wyrazi zgodę na powyższą propozycję, niniejsza nota werbalna razem z notą stanowiącą odpowiedź Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania.

Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania wejdzie w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po dacie otrzymania późniejszej z notyfikacji Stron informującej, że odpowiednie procedury wewnętrzne dla wejścia w życie Porozumienia o Zakończeniu Obowiązywania zostały spełnione.

Federalne Ministerstwo do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu wyrazy najwyższego poważania.

Wiedeń, 12 sierpnia 2021 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przekład

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Wiedniu

Nr AMB.WIED.2701.1.2022

Do Federalnego Ministerstwa do spraw
Europejskich i Międzynarodowych
Wiedeń

Nota verbalna

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu przesyła wyrazy szacunku Federalnemu Ministerstwu do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii i w nawiązaniu do noty werbalnej Federalnego Ministerstwa do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii nr 2021-0.568.578 z dnia 12 sierpnia 2021 r. ma zaszczyt poinformować, że Rzeczpospolita Polska zgadza się na zawarcie poniższego

"Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji (dalej jako "Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania")

1. Strony Porozumienia o Zakończeniu Obowiązywania zgadzają się, że artykuł 11 ustęp 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji wygasa, a zatem nie wywołuje skutków prawnych.

2. Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania jest zawierane jedynie w języku angielskim."

Rzeczpospolita Polska wyraża zgodę, aby nota werbalna Federalnego Ministerstwa do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii Nr 2021-0.568.578 z dnia 12 sierpnia 2021 r. oraz niniejsza nota werbalna stanowiły Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania.

Porozumienie o Zakończeniu Obowiązywania wejdzie w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po dacie otrzymania późniejszej z notyfikacji Stron informującej, że odpowiednie procedury wewnętrzne dla wejścia w życie Porozumienia o Zakończeniu Obowiązywania zostały spełnione.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu korzysta z okazji, aby ponowić Federalnemu Ministerstwu do spraw Europejskich i Międzynarodowych Republiki Austrii wyrazy najwyższego poważania.

Wiedeń, 19 stycznia 2022 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 21 grudnia 2022 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-09
  • Data wejścia w życie: 2023-02-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw