REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 464

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1467), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. poz. 471).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. poz. 471), które stanowią:

„§ 2. Do rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich w 2020 r. przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 5 września 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 464)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich

Na podstawie art. 105i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 maja 2014 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 464)2)

WZÓR - ROCZNE ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCZYN PRZEBYWANIA STRAŻAKÓW NA ZWOLNIENIACH LEKARSKICH 
1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich (Dz. U. poz. 471), które weszło w życie z dniem 24 marca 2021 r.

3) Obecnie: dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia, na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; wszedł w życie z dniem 14 sierpnia 2015 r.

4) Obecnie: dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia, na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-10
  • Data obowiązywania: 2023-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA