REKLAMA

Kategorie

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 494

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.

§ 2. [Przeniesienie planowanych wydatków]

1. Przenosi się, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2023, planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia:

1) z części 32 - Rolnictwo, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w kwocie 89 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) z części 35 - Rynki rolne, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 335 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

3) z części 85/02 Województwo dolnośląskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 48 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

4) z części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 61 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

5) z części 85/06 Województwo lubelskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 80 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

6) z części 85/08 Województwo lubuskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 86 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

7) z części 85/10 Województwo łódzkie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 66 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

8) z części 85/12 Województwo małopolskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 84 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

9) z części 85/14 Województwo mazowieckie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 259 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

10) z części 85/18 Województwo podkarpackie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 75 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

11) z części 85/20 Województwo podlaskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 61 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

12) z części 85/22 Województwo pomorskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 68 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

13) z części 85/24 Województwo śląskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 68 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

14) z części 85/26 Województwo świętokrzyskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 53 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

15) z części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 69 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

16) z części 85/30 Województwo wielkopolskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 79 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi;

17) z części 85/32 Województwo zachodniopomorskie, działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w kwocie 65 tys. zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75008 - Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Szczegółowy podział kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 494)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w tys. zł

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

32
Rolnictwo

89750Administracja publiczna

89
75001


Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

89

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

73

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1


19
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe


1 646


750Administracja publiczna


1 64675001


Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej


424
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


15
4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


343
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


57
4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


8
4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający


175008


Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi


1 222
4000

Grupa wydatków bieżących jednostki


95
4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


938
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


161
4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


23
4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający


5

35
Rynki rolne

335010Rolnictwo i łowiectwo

335
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

335

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

15

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

270

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

6


85/02
Województwo dolnośląskie

48010Rolnictwo i łowiectwo

48
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

48

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

36

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


85/04
Województwo kujawsko-pomorskie

61010Rolnictwo i łowiectwo

61
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

61

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

46

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1


85/06
Województwo lubelskie

80010Rolnictwo i łowiectwo

80
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

80

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

62

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2


85/08
Województwo lubuskie

86010Rolnictwo i łowiectwo

86
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

86

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

67

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2


85/10
Województwo łódzkie

66010Rolnictwo i łowiectwo

66
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

66

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

51

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


85/12
Województwo małopolskie

84010Rolnictwo i łowiectwo

84
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

84

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

66

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2


85/14
Województwo mazowieckie

259010Rolnictwo i łowiectwo

259
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

259

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

25

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

195

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1


85/18
Województwo podkarpackie

75010Rolnictwo i łowiectwo

75
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

75

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

58

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1


85/20
Województwo podlaskie

61010Rolnictwo i łowiectwo

61
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

61

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

47

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


85/22
Województwo pomorskie

68010Rolnictwo i łowiectwo

68
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

68

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

53

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


85/24
Województwo śląskie

68010Rolnictwo i łowiectwo

68
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

68

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

52

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1


85/26
Województwo świętokrzyskie

53010Rolnictwo i łowiectwo

53
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

53

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

40

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


85/28
Województwo warmińsko-mazurskie

69010Rolnictwo i łowiectwo

69
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

69

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

54

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


85/30
Województwo wielkopolskie

79010Rolnictwo i łowiectwo

79
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

79

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

61

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1


85/32
Województwo zachodniopomorskie

65010Rolnictwo i łowiectwo

65
01023


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

65

4000

Grupa wydatków bieżących jednostki

5

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

50

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1


Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia osobowe w tys. zł

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

32Rolnictwo

73750


Administracja publiczna

73
75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

73

Członkowie korpusu służby cywilnej

73


19Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe


1 281


750


Administracja publiczna


1 28175001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej


343
Członkowie korpusu służby cywilnej


34375008

Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi


938
Członkowie korpusu służby cywilnej


938

35Rynki rolne

270010


Rolnictwo i łowiectwo

270
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

270

Członkowie korpusu służby cywilnej

270


85/02Województwo dolnośląskie

36010


Rolnictwo i łowiectwo

36
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

36

Członkowie korpusu służby cywilnej

36


85/04Województwo kujawsko-pomorskie

46010


Rolnictwo i łowiectwo

46
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

46

Członkowie korpusu służby cywilnej

46


85/06Województwo lubelskie

62010


Rolnictwo i łowiectwo

62
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

62

Członkowie korpusu służby cywilnej

62


85/08Województwo lubuskie

67010


Rolnictwo i łowiectwo

67
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

67

Członkowie korpusu służby cywilnej

67


85/10Województwo łódzkie

51010


Rolnictwo i łowiectwo

51
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

51

Członkowie korpusu służby cywilnej

51


85/12Województwo małopolskie

66010


Rolnictwo i łowiectwo

66
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

66

Członkowie korpusu służby cywilnej

66


85/14Województwo mazowieckie

195010


Rolnictwo i łowiectwo

195
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

195

Członkowie korpusu służby cywilnej

195


85/18Województwo podkarpackie

58010


Rolnictwo i łowiectwo

58
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

58

Członkowie korpusu służby cywilnej

58


85/20Województwo podlaskie

47010


Rolnictwo i łowiectwo

47
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

47

Członkowie korpusu służby cywilnej

47


85/22Województwo pomorskie

53010


Rolnictwo i łowiectwo

53
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

53

Członkowie korpusu służby cywilnej

53


85/24Województwo śląskie

52010


Rolnictwo i łowiectwo

52
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

52

Członkowie korpusu służby cywilnej

52


85/26Województwo świętokrzyskie

40010


Rolnictwo i łowiectwo

40
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

40

Członkowie korpusu służby cywilnej

40


85/28Województwo warmińsko-mazurskie

54010


Rolnictwo i łowiectwo

54
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

54

Członkowie korpusu służby cywilnej

54


85/30Województwo wielkopolskie

61010


Rolnictwo i łowiectwo

61
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

61

Członkowie korpusu służby cywilnej

61


85/32Województwo zachodniopomorskie

50010


Rolnictwo i łowiectwo

50
01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

50

Członkowie korpusu służby cywilnej

50


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-15
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA