REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 570

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1266 oraz z 2022 r. poz. 794 i 821) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin stosowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 570 )

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2400-3900

II

2500-4000

III

2600-4100

IV

2700-4200

V

2800-4300

VI

2900-4400

VII

3000-4500

VIII

3100-4600

IX

3200-4700

X

3300-4900

XI

3400-5100

XII

3500-5400

XIII

3600-5700

XIV

3700-6000

XV

3800-6500

XVI

3900-6900

XVII

4000-7300

XVIII

4100-8000

XIX

4200-8600

Tabela 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1940-3600

II

1950-3700

III

1960-3800

IV

1970-3900

V

1980-4000

VI

1990-4100

VII

2000-4200

VIII

2010-4300

IX

2020-4400

X

2030-4500

XI

2040-4700

XII

2050-5000

XIII

2070-5300

XIV

2090-5600

XV

2120-6000

XVI

2150-6400

XVII

2180-6800

XVIII

2220-7400

XIX

2260-8000

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA