REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 620

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2425 i 2718) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tabele wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „Sądy powszechne i wojskowe" w tabeli:

- po wierszu „administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego informatyk" dodaje się wiersz w brzmieniu:

technik-informatyk / technik-teleinformatyk
wykształcenie średnie lub średnie branżowe


- wiersz „menedżer usługi" otrzymuje brzmienie:

menedżer usługi
wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia podyplomowe - na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub prawa


b) w części „Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury" w tabeli po wierszu „administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego informatyk" dodaje się wiersz w brzmieniu:

technik-informatyk / technik-teleinformatyk
wykształcenie średnie lub średnie branżowe


3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin stosowania kwot wynagrodzenia zasadniczego]

Kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w tabeli A załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [TABELE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 620)

TABELE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

A. Obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Stanowiska

Kwota w zł

Stanowiska samodzielne

3600-15 000

Stanowiska wspomagające

3490-9750

Stażysta

3490-5200

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej

3490-6100


B. Obowiązująca od dnia 1 lipca 2023 r.

Stanowiska

Kwota w zł

Stanowiska samodzielne

3600-15 000

Stanowiska wspomagające

3600-9750

Stażysta

3600-5200

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej

3600-6100

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA