REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 669

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wykroczeń, za które pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Uprawnienie do nakładania grzywien]

Pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-11 oraz art. 478 pkt 1, 2, 8 i 12-16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 412).

§ 2. [Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego]

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

§ 3. [Zakres upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego]

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:

1) nazwę organu wydającego upoważnienie oraz adres urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;

2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3) powołanie podstawy prawnej;

4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego;

5) numer legitymacji służbowej upoważnionego;

6) określenie wykroczeń, za które upoważniony może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego;

7) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

8) podpis wraz z pieczęcią organu, który wydał upoważnienie.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-07
  • Data wejścia w życie: 2023-04-15
  • Data obowiązywania: 2023-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA