REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 990

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łężczok (PLH240010)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łężczok]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Łężczok (PLH2400102)), obejmujący obszar 583,66 ha, położony w województwie śląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 990)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

254642,29

448609,10

2

254640,15

448621,09

3

254592,86

448686,31

4

254593,49

448688,55

5

254527,51

448781,18

6

254360,41

448716,83

7

254360,05

448716,67

8

254356,70

448722,60

9

254314,55

448709,73

10

254301,15

448886,60

11

254297,78

448892,23

12

254306,98

448896,11

13

254240,56

448971,21

14

254236,71

448984,32

15

254238,25

448990,88

16

254245,96

449001,28

17

254230,54

449029,81

18

254238,83

449032,84

19

254216,26

449082,54

20

254206,63

449103,75

21

254204,57

449108,29

22

254198,99

449120,58

23

254193,35

449140,95

24

254194,25

449146,66

25

254195,89

449157,14

26

254196,50

449161,02

27

254199,43

449179,67

28

254199,88

449180,49

29

254279,67

449325,05

30

254268,68

449328,54

31

254199,81

449329,46

32

254124,35

449331,54

33

254028,79

449316,99

34

254025,96

449316,56

35

254024,46

449320,05

36

254020,23

449319,69

37

253977,02

449316,06

38

253917,58

449302,57

39

253905,10

449295,58

40

253895,11

449286,59

41

253890,61

449304,07

42

253839,65

449302,06

43

253770,69

449294,81

44

253715,01

449289,07

45

253682,43

449285,59

46

253640,10

449281,06

47

253607,53

449277,31

48

253600,29

449274,45

49

253570,28

449273,16

50

253556,38

449272,83

51

253528,29

449272,16

52

253490,77

449268,80

53

253432,91

449262,83

54

253364,21

449254,86

55

253342,14

449252,58

56

253294,27

449236,85

57

253270,00

449225,99

58

253222,12

449215,80

59

253166,54

449204,42

60

253096,91

449192,40

61

253074,74

449188,19

62

253035,02

449186,94

63

252965,12

449174,77

64

252964,15

449174,60

65

252859,13

449178,49

66

252850,66

449179,13

67

252845,31

449179,53

68

252816,36

449180,05

69

252837,03

449147,65

70

252873,89

449089,87

71

252874,29

449089,25

72

252874,14

449087,98

73

252865,73

449016,71

74

252851,65

448861,73

75

252848,44

448864,11

76

252845,09

448866,62

77

252798,03

448901,33

78

252776,72

448917,07

79

252731,45

448950,51

80

252715,35

449009,92

81

252711,23

449008,74

82

252585,26

448972,59

83

252471,14

448941,45

84

252468,13

448940,63

85

252465,40

448939,89

86

252406,18

448923,73

87

252367,88

449058,97

88

252362,74

449077,14

89

252356,33

449075,19

90

252358,11

449070,91

91

252329,95

449054,54

92

252318,60

449051,27

93

252285,01

449045,94

94

252244,37

449030,21

95

252153,66

448996,90

96

252100,51

448975,10

97

252095,26

448972,96

98

252092,07

448971,65

99

252058,93

448958,06

100

251967,68

448918,37

101

251877,42

448875,22

102

251814,58

448843,52

103

251812,48

448848,06

104

251786,33

448834,87

105

251721,86

448802,24

106

251719,18

448800,88

107

251697,02

448789,67

108

251648,56

448765,27

109

251608,06

448744,88

110

251515,32

448697,61

111

251507,89

448694,18

112

251506,27

448693,44

113

251458,30

448668,69

114

251341,29

448608,98

115

251252,53

448563,74

116

251147,93

448510,37

117

251126,47

448499,38

118

251124,92

448492,30

119

251104,68

448484,20

120

251102,00

448488,79

121

251025,16

448448,89

122

250983,30

448428,23

123

250894,45

448382,94

124

250841,46

448355,87

125

250805,79

448337,65

126

250717,13

448293,72

127

250663,16

448264,88

128

250728,58

448180,98

129

250748,11

448155,94

130

250683,58

448114,70

131

250767,62

447980,35

132

250649,33

447897,11

133

250630,33

447909,25

134

250645,77

447894,77

135

250666,15

447879,36

136

250680,40

447873,05

137

250692,90

447871,41

138

250732,54

447861,63

139

250753,37

447850,60

140

250797,30

447837,97

141

250833,46

447825,31

142

250877,53

447810,93

143

250872,83

447799,09

144

250894,72

447791,83

145

250873,24

447741,75

146

250853,11

447749,46

147

250861,45

447740,17

148

250873,64

447731,39

149

250883,61

447722,83

150

250892,16

447715,76

151

250909,62

447709,30

152

250931,96

447705,61

153

250991,31

447701,94

154

251004,30

447701,77

155

251072,93

447700,86

156

251089,46

447701,93

157

251097,98

447702,22

158

251113,83

447696,26

159

251130,10

447675,78

160

251134,56

447673,68

161

251169,02

447700,57

162

251177,00

447696,49

163

251174,61

447692,90

164

251128,94

447656,30

165

251111,68

447641,72

166

251111,90

447641,47

167

251116,65

447636,10

168

251192,12

447559,51

169

251196,24

447555,37

170

251199,41

447552,17

171

251217,65

447533,66

172

251240,88

447508,59

173

251244,06

447505,60

174

251290,36

447456,82

175

251289,61

447445,82

176

251284,82

447429,59

177

251280,73

447407,19

178

251277,86

447397,10

179

251280,06

447381,10

180

251265,24

447360,67

181

251247,52

447342,42

182

251229,51

447323,87

183

251205,86

447305,84

184

251177,94

447284,01

185

251163,09

447268,78

186

251151,88

447250,66

187

251149,38

447232,17

188

251154,41

447206,00

189

251151,46

447179,89

190

251148,15

447155,71

191

251144,82

447147,29

192

251137,48

447140,80

193

251110,05

447125,08

194

251102,57

447122,26

195

251093,22

447118,73

196

251098,24

447098,89

197

251113,26

447079,17

198

251189,48

447021,17

199

251199,42

447013,61

200

251210,27

446978,28

201

251212,62

446955,64

202

251194,76

446863,11

203

251214,05

446772,88

204

251213,33

446768,14

205

251212,23

446759,68

206

251209,18

446748,65

207

251205,40

446734,93

208

251191,28

446683,77

209

251176,54

446630,36

210

251175,08

446609,68

211

251175,13

446596,84

212

251175,16

446589,07

213

251179,70

446564,15

214

251185,69

446547,93

215

251192,23

446534,93

216

251200,58

446522,77

217

251212,43

446513,03

218

251234,05

446498,57

219

251275,22

446484,87

220

251351,88

446490,39

221

251466,19

446474,00

222

251501,45

446454,73

223

251503,35

446455,35

224

251516,93

446459,73

225

251507,65

446476,98

226

251495,61

446491,84

227

251480,59

446505,06

228

251437,39

446552,29

229

251349,87

446641,28

230

251296,97

446696,10

231

251273,53

446721,83

232

251260,20

446738,03

233

251254,92

446743,97

234

251244,72

446755,43

235

251239,84

446760,92

236

251239,61

446767,26

237

251341,86

446822,18

238

251344,73

446818,51

239

251353,12

446807,77

240

251357,23

446802,51

241

251363,98

446793,85

242

251421,94

446719,63

243

251486,11

446675,47

244

251575,14

446620,00

245

251644,18

446684,82

246

251516,59

446727,92

247

251432,64

446821,51

248

251424,74

446830,32

249

251419,83

446835,80

250

251411,95

446852,22

251

251406,26

446864,06

252

251599,98

447007,43

253

251600,05

447007,44

254

251619,41

447011,36

255

251737,05

447088,78

256

251738,09

447089,11

257

251743,71

447091,66

258

251746,60

447092,96

259

251790,46

447112,80

260

252140,22

447283,65

261

252148,31

447287,61

262

252192,95

447310,01

263

252245,73

447331,00

264

252300,17

447336,05

265

252347,88

447323,20

266

252370,53

447308,16

267

252376,38

447305,32

268

252389,99

447300,16

269

252619,70

447346,64

270

252735,32

447370,57

271

252851,91

447393,86

272

252969,31

447417,49

273

253037,77

447430,57

274

253081,31

447438,82

275

253176,16

447458,56

276

253201,04

447463,14

277

253210,11

447468,28

278

253245,18

447475,02

279

253311,44

447471,21

280

253329,19

447477,13

281

253364,07

447492,86

282

253389,41

447504,28

283

253430,35

447515,02

284

253508,14

447523,75

285

253549,37

447523,43

286

253599,55

447516,95

287

253725,59

447498,73

288

253764,56

447499,95

289

253845,60

447516,97

290

253943,06

447568,80

291

253998,83

447572,46

292

254092,67

447550,54

293

254099,21

447551,26

294

254122,35

447566,81

295

254170,42

447576,12

296

254222,47

447577,38

297

254228,74

447574,88

298

254246,81

447567,05

299

254247,35

447566,49

300

254243,76

447651,72

301

254256,57

447695,86

302

254258,18

447700,42

303

254260,61

447702,10

304

254284,47

447701,98

305

254298,24

447698,48

306

254304,75

447701,36

307

254330,99

447775,86

308

254346,85

447821,14

309

254343,78

447825,12

310

254341,51

447829,35

311

254338,50

447869,38

312

254335,77

447899,18

313

254335,20

447905,89

314

254332,13

447939,29

315

254329,36

447970,63

316

254381,61

447973,64

317

254381,08

447987,21

318

254449,60

447992,63

319

254474,01

447994,57

320

254436,72

448005,08

321

254412,00

448019,67

322

254394,01

448040,26

323

254381,27

448063,48

324

254360,56

448261,96

325

254357,17

448287,05

326

254357,17

448289,67

327

254345,52

448389,86

328

254344,53

448400,16

329

254344,02

448400,80

330

254340,26

448432,39

331

254340,54

448432,64

332

254385,03

448471,26

333

254467,33

448510,39

334

254483,34

448520,71

335

254571,74

448608,98

336

254605,88

448613,41

337

254642,29

448609,10
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

3

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

4

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY ŁĘŻCZOK (PLH240010)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

2

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-24
  • Data wejścia w życie: 2023-06-08
  • Data obowiązywania: 2023-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA