REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1375

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080 i 1088) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2352) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „wymagane";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przeszkolenie specjalistyczne organizują i przeprowadzają:

1) Wyższa Szkoła Straży Granicznej;

2) ośrodki szkolenia Straży Granicznej, zwane dalej „ośrodkami szkolenia.";

3) w § 3:

a) w ust. 3 po wyrazach „Komendy Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Wyższej Szkole Straży Granicznej," oraz po wyrazie „oddziałach," dodaje się wyrazy „ośrodkach szkolenia,",

b) w ust. 4 po wyrazie „opracowują" dodaje się wyrazy „Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej oraz";

4) w § 4 w ust. 2 po wyrazach „ustalony przez" dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub".

§ 2. [Program przeszkolenia specjalistycznego]

Program przeszkolenia specjalistycznego wprowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje ważność.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA