REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1862

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH0601032)), obejmujący obszar 477,09 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY DOŁHOBYCZOWSKIE (PLH060103)1)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1862)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY DOŁHOBYCZOWSKIE (PLH060103)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

316536,44

851906,65

2

316459,02

852088,11

3

316442,69

852126,39

4

316442,22

852127,49

5

316409,78

852203,53

6

316402,08

852221,59

7

316381,50

852269,80

8

316366,38

852305,21

9

316365,08

852308,27

10

316348,32

852347,59

11

316340,92

852364,89

12

316311,67

852433,90

13

316247,86

852584,47

14

316086,93

852518,34

15

315987,88

852476,17

16

315945,80

852458,26

17

315746,20

852373,12

18

315652,96

852333,87

19

315710,56

852197,65

20

315750,60

852098,36

21

315766,21

852059,64

22

315799,46

851980,41

23

315860,63

851834,67

24

315875,50

851799,25

25

315885,78

851774,76

26

315906,72

851725,99

27

315966,57

851586,62

28

315990,60

851530,68

29

316013,01

851478,50

30

316068,48

851344,83

31

316127,39

851202,85

32

316182,21

851072,54

33

316247,75

850916,77

34

316073,58

850837,94

35

315922,05

850769,36

36

315843,05

850733,60

37

315763,14

850697,44

38

315501,13

850578,85

39

315477,96

850568,36

40

315399,88

850533,02

41

315454,04

850414,99

42

315475,52

850364,08

43

315500,60

850304,66

44

315509,63

850283,25

45

315522,09

850256,72

46

315565,69

850163,84

47

315573,22

850145,50

48

315579,13

850131,66

49

315624,40

850025,65

50

315683,34

849899,71

51

315687,03

849891,83

52

315751,46

849906,40

53

315772,38

849913,81

54

315913,92

849971,44

55

316045,77

849951,53

56

316072,24

849947,53

57

316149,36

849943,09

58

316218,04

849939,13

59

316224,96

849943,63

60

316281,42

850003,59

61

316404,38

850163,61

62

316476,21

850258,19

63

316516,50

850374,55

64

316475,42

850391,20

65

316470,52

850393,19

66

316470,45

850393,34

67

316510,09

850455,50

68

316516,81

850466,04

69

316545,22

850467,13

70

316563,46

850468,90

71

316563,62

850468,91

72

316638,78

850611,00

73

316670,39

850670,75

74

316713,71

850764,49

75

316737,96

850809,68

76

316802,69

850930,28

77

316839,23

851045,78

78

316867,69

851135,77

79

316833,59

851214,29

80

316804,78

851280,64

81

316771,48

851357,33

82

316763,72

851375,19

83

316738,42

851433,48

84

316724,58

851465,33

85

316691,18

851542,26

86

316680,02

851567,97

87

316659,14

851617,49

88

316625,08

851698,32

89

316604,81

851746,37

90

316591,54

851777,49

91

316569,00

851830,33

92

316536,44

851906,65

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

316729,81

860364,01

2

316725,81

860364,21

3

316728,36

860416,74

4

316732,22

860469,52

5

316733,70

860489,51

6

316734,11

860495,10

7

316734,11

860495,10

8

316672,74

860496,67

9

316625,57

860497,91

10

316518,91

860501,01

11

316477,22

860497,90

12

316440,19

860493,65

13

316406,58

860501,93

14

316375,91

860508,76

15

316296,87

860497,78

16

316296,29

860497,88

17

316245,29

860506,50

18

316241,84

860508,48

19

316071,08

860528,51

20

316068,08

860528,91

21

316073,12

860468,35

22

316065,16

860469,24

23

316070,22

860408,17

24

316071,35

860394,79

25

316071,31

860394,81

26

316064,18

860400,48

27

315831,05

860327,07

28

315732,52

860295,52

29

315710,91

860282,34

30

315721,54

860261,04

31

315752,52

860271,00

32

315773,25

860272,16

33

315837,80

860277,05

34

315831,56

860306,93

35

315871,62

860316,91

36

315915,10

860313,30

37

315957,98

860316,03

38

315977,78

860311,20

39

316000,32

860307,04

40

316004,96

860309,05

41

316011,29

860305,33

42

316023,50

860297,42

43

316032,29

860276,79

44

316052,17

860230,21

45

316068,28

860178,86

46

316073,04

860116,67

47

316076,36

860076,42

48

316089,81

859979,09

49

316087,68

859929,17

50

316087,84

859925,22

51

316094,15

859890,41

52

316087,71

859881,09

53

316072,14

859858,36

54

316079,33

859816,28

55

316094,45

859814,68

56

316093,98

859808,80

57

316107,41

859786,43

58

316109,92

859779,28

59

316120,79

859747,85

60

316126,59

859704,72

61

316137,53

859621,08

62

316139,85

859603,90

63

316132,56

859585,56

64

316127,63

859573,07

65

316116,27

859548,16

66

316105,09

859523,23

67

316096,77

859492,32

68

316099,11

859460,01

69

316099,92

859453,05

70

316098,42

859437,14

71

316097,41

859426,48

72

316096,58

859417,62

73

316096,57

859417,47

74

316095,14

859392,93

75

316109,87

859393,52

76

316109,93

859380,69

77

316110,47

859332,40

78

316098,97

859300,16

79

316105,46

859271,90

80

316103,22

859226,60

81

316111,93

859187,29

82

316125,45

859146,00

83

316144,48

859079,78

84

316147,10

859063,68

85

316147,13

859063,56

86

316128,43

859059,66

87

316128,68

859058,18

88

316130,90

859045,15

89

316156,83

858968,42

90

316166,36

858955,18

91

316180,64

858948,32

92

316186,38

858928,74

93

316184,52

858897,52

94

316184,46

858893,72

95

316184,26

858880,05

96

316187,70

858855,45

97

316207,54

858831,37

98

316265,22

858779,51

99

316269,45

858775,01

100

316283,38

858759,46

101

316289,47

858760,94

102

316376,47

858782,03

103

316378,46

858782,51

104

316460,42

858800,27

105

316672,27

858846,17

106

316967,75

858910,19

107

316979,18

858985,53

108

316984,33

859023,33

109

316991,18

859071,32

110

316997,53

859115,86

111

317002,17

859150,14

112

317008,26

859195,08

113

317015,19

859239,51

114

317023,41

859294,15

115

317031,95

859350,88

116

317035,19

859372,35

117

317047,21

859450,66

118

317065,36

859568,90

119

317078,72

859655,93

120

317085,54

859700,39

121

317104,43

859810,08

122

317118,26

859932,40

123

317126,96

860027,16

124

317140,88

860178,54

125

317143,10

860198,23

126

317147,76

860236,12

127

317157,82

860343,61

128

316971,81

860352,48

129

316729,81

860364,01

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

321021,23

852015,51

2

320999,05

852026,18

3

320947,61

852021,45

4

320933,14

852038,06

5

320896,87

852065,79

6

320869,70

852096,69

7

320837,52

852106,97

8

320811,39

852110,85

9

320794,51

852113,35

10

320793,62

852143,37

11

320787,84

852155,62

12

320782,65

852166,61

13

320772,05

852189,08

14

320770,53

852192,29

15

320756,03

852213,36

16

320717,93

852260,19

17

320698,17

852287,43

18

320666,77

852310,68

19

320653,68

852313,53

20

320648,79

852314,59

21

320649,50

852338,00

22

320649,59

852341,18

23

320650,13

852359,20

24

320648,60

852375,05

25

320644,76

852414,95

26

320641,13

852418,80

27

320638,23

852421,88

28

320634,62

852425,69

29

320632,27

852439,31

30

320620,84

852460,95

31

320605,09

852474,36

32

320568,40

852490,31

33

320546,91

852493,75

34

320481,15

852491,56

35

320475,74

852491,68

36

320469,49

852492,30

37

320464,48

852492,62

38

320457,00

852493,09

39

320418,39

852498,61

40

320388,10

852504,88

41

320293,72

852554,51

42

320279,01

852557,70

43

320273,96

852558,79

44

320255,61

852562,76

45

320237,69

852559,93

46

320206,73

852550,30

47

320177,95

852536,44

48

320159,74

852542,47

49

320133,42

852539,98

50

320121,17

852548,62

51

320097,33

852553,26

52

320066,51

852560,11

53

320043,53

852558,60

54

320027,62

852547,29

55

320006,34

852490,62

56

319989,95

852454,38

57

319981,54

852435,83

58

319973,44

852431,37

59

319958,86

852426,11

60

319931,38

852421,12

61

319906,48

852408,26

62

319895,33

852396,63

63

319890,56

852384,48

64

319896,61

852372,57

65

319890,36

852361,74

66

319883,07

852349,13

67

319882,50

852348,14

68

319880,25

852329,96

69

319864,66

852328,08

70

319837,73

852324,81

71

319817,78

852322,37

72

319805,69

852318,78

73

319795,99

852305,59

74

319796,17

852291,84

75

319810,71

852269,23

76

319809,94

852245,95

77

319790,63

852235,79

78

319761,19

852220,27

79

319752,02

852171,45

80

319739,43

852150,29

81

319737,97

852148,43

82

319733,98

852143,34

83

319732,97

852142,04

84

319724,18

852130,85

85

319712,75

852121,07

86

319692,54

852103,78

87

319687,26

852103,26

88

319667,47

852101,30

89

319613,85

852041,05

90

319595,48

852020,39

91

319594,47

852019,25

92

319583,75

852004,85

93

319577,94

851997,03

94

319558,85

851962,65

95

319548,35

851919,17

96

319547,23

851914,14

97

319539,36

851878,87

98

319518,18

851838,33

99

319491,54

851791,06

100

319485,71

851780,72

101

319468,63

851733,08

102

319452,21

851691,10

103

319446,94

851677,61

104

319444,10

851667,02

105

319439,45

851649,75

106

319430,32

851637,00

107

319424,45

851628,78

108

319418,69

851620,74

109

319416,58

851611,48

110

319416,40

851610,70

111

319420,32

851604,07

112

319422,53

851600,34

113

319440,33

851590,95

114

319444,30

851588,86

115

319445,26

851579,43

116

319444,23

851576,60

117

319442,00

851574,87

118

319426,79

851562,93

119

319404,03

851545,09

120

319391,29

851537,15

121

319386,95

851534,45

122

319377,79

851516,10

123

319365,52

851491,53

124

319546,61

851495,95

125

319580,11

851496,10

126

319729,72

851496,81

127

319782,72

851497,92

128

319787,72

851498,01

129

319929,80

851500,99

130

319990,09

851501,98

131

320122,11

851504,16

132

320235,38

851506,23

133

320401,69

851510,89

134

320512,30

851513,12

135

320662,74

851518,09

136

320762,41

851522,69

137

320872,67

851525,58

138

320924,43

851526,93

139

321060,83

851528,67

140

321063,27

851540,24

141

321019,25

851590,44

142

321005,86

851661,18

143

321015,92

851718,08

144

321015,79

851759,86

145

321031,53

851811,26

146

321044,81

851833,24

147

321073,95

851870,40

148

321084,23

851887,27

149

321094,54

851914,71

150

321095,41

851937,38

151

321091,85

851953,89

152

321062,31

851995,17

153

321040,21

852003,02

154

321021,23

852015,511) Specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY DOŁHOBYCZOWSKIE (PLH060103)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY DOŁHOBYCZOWSKIE (PLH060103)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LASY DOŁHOBYCZOWSKIE (PLH060103)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LASY DOŁHOBYCZOWSKIE (PLH060103)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

3

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

4

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-13
  • Data wejścia w życie: 2023-09-28
  • Data obowiązywania: 2023-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA