REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1988

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Siennica Różana (PLH060090)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Siennica Różana]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Siennica Różana (PLH0600902)), obejmujący obszar 183,16 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SIENNICA RÓŻANA (PLH060090)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1988)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SIENNICA RÓŻANA (PLH060090)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

361856,93

808914,62

2

361844,27

808883,76

3

361843,99

808875,75

4

361842,76

808839,71

5

361842,00

808817,59

6

361845,94

808794,20

7

361852,26

808756,67

8

361851,94

808752,98

9

361847,05

808696,25

10

361837,08

808645,19

11

361830,43

808611,15

12

361828,87

808596,19

13

361830,86

808575,29

14

361835,28

808528,94

15

361837,24

808508,44

16

361838,19

808508,97

17

361838,19

808508,97

18

361874,07

808528,94

19

361904,37

808545,80

20

361907,88

808547,75

21

362306,09

808769,37

22

362307,62

808770,22

23

362307,83

808775,66

24

362308,79

808801,17

25

362323,16

809034,34

26

362324,25

809051,50

27

362337,36

809258,04

28

362337,45

809259,43

29

362337,52

809260,49

30

362502,84

809350,47

31

362505,95

809352,05

32

362671,39

809436,27

33

362844,10

809523,54

34

362870,47

809519,44

35

362960,79

809505,41

36

362962,78

809505,10

37

362963,18

809506,56

38

363004,32

809655,91

39

363023,88

809726,65

40

363061,92

809864,25

41

363079,83

809927,98

42

363098,39

809994,03

43

363102,93

810011,46

44

363144,71

810163,05

45

363152,79

810192,37

46

363177,41

810281,73

47

363186,96

810316,44

48

363209,76

810399,34

49

363234,83

810490,51

50

363245,86

810530,14

51

363292,85

810698,80

52

363350,00

810907,74

53

363387,16

811041,79

54

363407,78

811116,19

55

363436,67

811220,81

56

363465,12

811321,57

57

363465,54

811323,06

58

363467,32

811323,66

59

363466,72

811324,51

60

363441,09

811361,27

61

363437,93

811365,80

62

363437,36

811366,62

63

363398,78

811421,95

64

363360,27

811477,18

65

363359,70

811478,00

66

363359,70

811478,00

67

363358,56

811479,64

68

363356,07

811477,96

69

362838,79

811129,68

70

362839,91

811128,02

71

362840,47

811127,19

72

362916,51

811014,77

73

362924,18

811003,43

74

362939,54

810980,71

75

362957,75

810953,79

76

363035,85

810838,33

77

363033,29

810836,76

78

362476,74

810496,50

79

362474,16

810494,96

80

362473,31

810494,45

81

362473,30

810494,45

82

362325,07

810405,40

83

362324,84

810405,26

84

362287,79

810383,01

85

362287,78

810383,00

86

362286,07

810381,97

87

361843,64

810116,21

88

361842,35

810115,44

89

361843,41

810113,74

90

361854,33

810096,17

91

361854,59

810095,76

92

361854,59

810095,75

93

361877,85

810070,10

94

361930,40

810012,19

95

361939,42

809999,66

96

361939,70

809999,26

97

361948,01

809987,71

98

361996,56

809920,25

99

362004,78

809900,12

100

362017,87

809868,08

101

362036,52

809851,20

102

362040,36

809847,73

103

362081,42

809810,56

104

362089,25

809800,64

105

362102,57

809783,77

106

362106,41

809772,04

107

362107,37

809769,10

108

362114,38

809747,72

109

362111,48

809722,58

110

362108,58

809697,40

111

362107,40

809692,51

112

362102,46

809671,96

113

362101,72

809668,83

114

362101,72

809668,83

115

362098,81

809644,13

116

362096,81

809627,15

117

362093,88

809602,32

118

362093,24

809596,88

119

362093,38

809574,25

120

362093,50

809555,62

121

362091,18

809540,22

122

362090,07

809532,82

123

362081,12

809512,30

124

362076,06

809504,13

125

362062,56

809482,27

126

362055,54

809465,30

127

362039,58

809426,74

128

362038,05

809422,62

129

362023,75

809384,36

130

362020,74

809376,31

131

362010,72

809346,55

132

361994,02

809296,89

133

361990,31

809288,62

134

361981,98

809270,05

135

361960,55

809222,22

136

361958,91

809218,56

137

361954,09

809195,51

138

361950,98

809160,85

139

361950,94

809157,97

140

361950,84

809150,37

141

361950,41

809120,76

142

361950,41

809120,71

143

361950,33

809114,42

144

361944,04

809086,39

145

361942,70

809080,40

146

361917,82

809045,64

147

361904,37

809026,86

148

361894,36

809012,88

149

361886,00

808989,32

150

361882,09

808978,28

151

361881,01

808975,24

152

361875,89

808960,84

153

361856,93

808914,621) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SIENNICA RÓŻANA (PLH060090)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SIENNICA RÓŻANA (PLH060090)


Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SIENNICA RÓŻANA (PLH060090)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SIENNICA RÓŻANA (PLH060090)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

jelonek rogacz

Lucanus cervus

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA