REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2071

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, zwanego dalej „wsparciem";

2) kolejność otrzymania wsparcia przez grupy, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Uprawnieni do otrzymania bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych]

1. Określa się następujące grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w § 1 pkt 1, którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych:

1) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;

2) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;

3) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

4) inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV-VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

2. Określa się następującą kolejność wsparcia dla grup, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 – na dzień 10 października 2023 r.,

2) pkt 2 – na dzień 11 października 2023 r.,

3) pkt 3 – na dzień 12 października 2023 r.,

4) pkt 4 – na dzień 13 października 2023 r.

- od którego liczony jest termin 30 dni na złożenie wniosku w celu otrzymania wsparcia w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: wz. P. Lewandowski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA