REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2100

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2035) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ten limit stanowi suma środków dostępnych dla tej agencji określonych w tym załączniku oraz środków dostępnych dla innych beneficjentów, określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia, które nie zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r.";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2100)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

8 875 498

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

10 375 312

3

Samorząd województwa lubelskiego

11 362 694

4

Samorząd województwa lubuskiego

8 090 794

5

Samorząd województwa łódzkiego

10 875 244

6

Samorząd województwa małopolskiego

14 193 790

7

Samorząd województwa mazowieckiego

19 658 420

8

Samorząd województwa opolskiego

7 971 882

9

Samorząd województwa podkarpackiego

11 239 270

10

Samorząd województwa podlaskiego

11 267 015

11

Samorząd województwa pomorskiego

8 289 071

12

Samorząd województwa śląskiego

8 731 808

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

8 873 393

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

9 045 192

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

10 682 850

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

9 736 762

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

7 464 047

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

103 002 796

19

Ministerstwo Finansów

2 653 365

20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

72 421 499

21

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

276 696

22

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

3 472 252

23

Rządowe Centrum Legislacji

402 380

24

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

215 142

Razem

359 177 172

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

2 399 952

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

2 548 558

3

Samorząd województwa lubelskiego

4 120 693

4

Samorząd województwa lubuskiego

1 987 643

5

Samorząd województwa łódzkiego

2 576 728

6

Samorząd województwa małopolskiego

3 284 706

7

Samorząd województwa mazowieckiego

6 187 428

8

Samorząd województwa opolskiego

1 821 109

9

Samorząd województwa podkarpackiego

3 849 349

10

Samorząd województwa podlaskiego

3 058 931

11

Samorząd województwa pomorskiego

2 366 944

12

Samorząd województwa śląskiego

2 539 900

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

2 349 710

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

2 915 181

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

3 387 858

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

2 367 938

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

299 363

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 109 009

19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 425 960

20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

364 348

21

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

21 861 763

22

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

1 653 050

23

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie

1 382 088

24

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli

1 337 063

25

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

1 250 056

26

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

1 358 356

27

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

1 155 431

28

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1 649 488

29

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie

1 233 513

30

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

1 539 656

31

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie

1 213 281

32

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu

1 491 256

33

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie

1 285 556

34

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach

1 235 688

35

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

1 424 994

36

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu

1 865 888

37

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach

1 286 675

38

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

775 699

Razem

118 960 809

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA