REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2503

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie informacji przekazywanych w sprawozdaniach z działalności instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59dg ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, 1285, 1394 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 59dg ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, terminy ich przekazywania oraz wzory formularzy sprawozdawczych.

§ 2. [Kwartalne i roczne sprawozdania]

Szczegółowy zakres informacji przekazywanych w:

1) kwartalnym sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, zwanym dalej „sprawozdaniem kwartalnym", oraz wzór formularza sprawozdawczego sprawozdania kwartalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) rocznym sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, zwanym dalej „sprawozdaniem rocznym", oraz wzór formularza sprawozdawczego sprawozdania rocznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Informacje zawarte w sprawozdaniu kwartalnym oraz rocznym]

1. Informacje zawarte w sprawozdaniu kwartalnym obejmują informacje na koniec kwartału kalendarzowego.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym obejmują informacje na koniec roku obrotowego.

3. W przypadku instytucji pożyczkowej rozpoczynającej wykonywanie działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego w dniu innym niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego informacje zawarte w:

1) sprawozdaniu kwartalnym obejmują okres od dnia jej rozpoczęcia do końca kwartału kalendarzowego, w którym rozpoczęła jej wykonywanie;

2) sprawozdaniu rocznym obejmują okres od dnia jej rozpoczęcia do końca roku obrotowego, w którym rozpoczęła jej wykonywanie.

§ 4. [Terminy składania sprawozdań kwartalnych i rocznych]

1. Informacje zawarte w sprawozdaniu kwartalnym przekazuje się nie później niż w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego, którego dotyczy to sprawozdanie.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym przekazuje się nie później niż w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

§ 5. [Termin przekazania informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego]

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego przekazuje się po raz pierwszy:

1) za I kwartał kalendarzowy 2024 r. - w przypadku sprawozdań, o których mowa w § 2 pkt 1;

2) za rok obrotowy, który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2023 r. - w przypadku sprawozdań, o których mowa w § 2 pkt 2.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2503)

Załącznik nr 1

WZÓR - FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO


Załącznik 2. [WZÓR – FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-17
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA