REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2680

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 127a ust. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1246) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 4 wyrazy „Prokuratora Generalnego” zastępuje się wyrazami „Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego”;

2) załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2680)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK


Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK


REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA