REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2816

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 475, 1273 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

2) szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb]

1. Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

1) belony (Belone belone L.) - 60 cm;

2) bolenia (Aspius aspius L.) - 40 cm;

3) certy (Vimba vimba L.) - 30 cm;

4) gładzicy (Pleuronectes platessa L.) - 25 cm;

5) jazia (Leuciscus idus L.) - 25 cm;

6) leszcza (Abramis brama L.) - 40 cm;

7) lina (Tinca tinca L.) - 28 cm;

8) łososia (Salmo salar L.) - 60 cm;

9) miętusa (Lota lota L.) - 40 cm;

10) nagłada (Scophthalmus rhombus L.) - 30 cm;

11) okonia (Perca fluviatilis L.) - 20 cm;

12) płoci (Rutilus rutilus L.) - 20 cm;

13) sandacza (Sander lucioperca L.) - 50 cm;

14) siei (Coregonus lavaretus L.) - 40 cm;

15) skarpia (Scophthalmus maximus L.) - 30 cm;

16) storni (Platichthys flesus L.) - 23 cm;

17) suma (Silurus glanis L.) - 70 cm;

18) śledzia (Clupea harengus L.) - 16 cm;

19) szczupaka (Esox lucius L.) - 50 cm;

20) troci (Salmo trutta m. trutta L.) - 50 cm;

21) wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) - 20 cm;

22) zimnicy (Limanda limanda L.) - 25 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3. [Ustanowienie okresów ochronnych dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego]

Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci (Salmo salar L. i Salmo trutta m. trutta L.) - w terminie od dnia:

a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,

b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ " E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza (Sander lucioperca L.) - w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia (Scophthalmus maximus L.) - w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus Mitchill) - w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) węgorza (Anguilla anguilla L.) - w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

6) szczupaka (Esox lucius L.) - w terminie od dnia:

a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Zatoki Gdańskiej,

b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma (Silurus glanis L.) - w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

8) siei (Coregonus lavaretus L.) - w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

9) miętusa (Lota lota L.) - w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

10) dorsza (Gadus morhua L.) - w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

§ 4. [Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich]

1. W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.

2. Połowów nie prowadzi się:

1) ze znaków nawigacyjnych lub mostów;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego Kołobrzeg od mostu kolejowego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.

§ 5. [Regulacje dotyczące przyrządów służących do prowadzenia połowów]

1. Połowy na obszarach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029), prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 3 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3, albo

5) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

6) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi, albo

7) 3 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm - przy połowach przy użyciu naturalnej przynęty z brzegu Morza Bałtyckiego, albo

8) sztuczną przynętą z przymocowaną do niej pętlą z włóczki - przy połowach belon.

2. Połowy na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), oraz na wodach znajdujących się w granicach portów morskich prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3, albo

5) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi, albo

6) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

3. Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17.00 do 7.00 bez względu na metodę połowu i uzbrojenie wędki;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż 1 przyponem wyposażonym w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu;

4) wędką z przymocowaną linką zakończoną przynętą uzbrojoną w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu, którego rozwarcie przekracza 10 mm.

4. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, poza wodami znajdującymi się w granicach portów morskich dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby używanej jako przynęta. Holowanie przynęt może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 1 wędki na wędkarza.

5. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na obszarach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby używanej jako przynęta. Holowanie przynęt może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu.

§ 6. [Obszary połowu wędką]

Połowy wędką prowadzi się:

1) z brzegu lub brodząc;

2) z lodu;

3) ze statku;

4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu;

5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez 1 osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową albo metodą wykorzystującą nie więcej niż 2 przynęty w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm - 1 wędką;

6) bez stosowania:

a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,

b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

b) kąpieliska w rozumieniu art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029),

c) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

§ 7. [Zasady dotyczące połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi]

Połowy ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, prowadzi się:

1) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;

2) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,

b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.

§ 8. [Przechowywanie złowionych ryb]

1. Złowione ryby, z wyjątkiem ryb z gatunków nierodzimych, przechowuje się żywe w znajdujących się w wodzie siatkach rozpiętych na obręczach albo uśmierca się je bezpośrednio po złowieniu.

2. Osoba wykonująca rybołówstwo rekreacyjne przechowuje złowione przez siebie ryby oddzielnie.

3. W przypadku połowów prowadzonych ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, zatrzymane osobniki gatunków ryb są wyładowywane w całości.

4. Złowione ryby lub bezkręgowce wodne z gatunków nierodzimych: ryby z gatunków babka bycza (Neogobius mela-nostomus Pallas), babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler), babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel), babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas), bass słoneczny (Lepomis gibbosus L.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel), sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss Walbaum) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski), raki z gatunków rak luizjański (Pro-cambarus clarkii Girard), rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko), rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque) i rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana), kraby z gatunków krab wełnistoręki (Eriocheirs sinensis Milne-Edwards) i krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisi Gould) oraz małże z rodzaju Corbicula i gatunku szczeżuja chińska (Sina-nodonta woodiana Lea), niezwłocznie się uśmierca i nie wpuszcza się ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

§ 9. [Ograniczenia w cumowaniu statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi]

Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, używanych do prowadzenia połowów do:

1) znaków nawigacyjnych;

2) narzędzi połowowych;

3) bojek, tyczek lub pływaków.

§ 10. [Połowy kuszą]

Połowy kuszą prowadzi się:

1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna umożliwia łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;

2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;

3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;

4) wyłącznie w porze dziennej - nie wcześniej niż po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;

5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:

a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,

b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

c) kąpieliska w rozumieniu art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

d) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

§ 11. [Limity połowu ryb]

Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 1 sztukę - w przypadku łososia (Salmo salar L.) z przyciętą płetwą tłuszczową albo 2 sztuki - w przypadku troci (Salmo trutta m. trutta L.);

2) 2 sztuki łącznie - w przypadku sandacza (Sander lucioperca L.) i szczupaka (Esox lucius L.);

3) 5 sztuk - w przypadku lina (Tinca tinca L.);

4) 10 sztuk - w przypadku belony (Belone belone L.);

5) 5 sztuk - w przypadku leszcza (Abramis brama L.);

6) 6 kg - w przypadku śledzia (Clupea harengus L.);

7) 15 sztuk - w przypadku okonia (Perca fluviatilis L.);

8) 2 sztuki - w przypadku suma (Silurus glanis L.);

9) 7 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8.

§ 12. [Rodzaje ryb które niezwłocznie wypuszcza się do łowiska]

Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz ryby podhaczone poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.

§ 13. [Zakaz pozostawiania narzędzi połowowych bez nadzoru]

Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 14. [Odległości przy zajmowaniu miejsc na łowisku]

1. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:

1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:

a) 20 m - przy połowach z brzegu,

b) 50 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,

c) 100 m - przy połowach kuszą;

2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi dopuszczonymi do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również kajakami, pontonami, łodziami lub jachtami, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

2. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać zmniejszone za zgodą osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne, która zajęła miejsce jako pierwsza.

§ 15. [Wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych]

Podmioty prowadzące połowy na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych:

1) przedstawiają do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty - dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;

2) umożliwiają obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, znajdujących się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

§ 16. [Wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających]

Wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających wynosi, w przypadku:

1) tygodniowego okresu połowów - 15 zł;

2) miesięcznego okresu połowów - 25 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów - 65 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424) - 50 zł.

§ 17. [Przepisy przejściowe]

Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2056), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA