REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 503

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji oraz posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wzór:

1) zaświadczenia uprawniającego do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia uprawniającego do przywozu przez obywateli polskich broni i amunicji z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę przez cudzoziemca, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji przez cudzoziemca, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Dopuszcza się wydawanie dokumentów według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 213), do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 października 2024 r.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 213).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZEWOZU BRONI I AMUNICJI PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 503)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZEWOZU BRONI I AMUNICJI PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZYWOZU PRZEZ OBYWATELI POLSKICH BRONI I AMUNICJI Z PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZYWOZU PRZEZ OBYWATELI POLSKICH BRONI I AMUNICJI Z PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZYWOZU BRONI I AMUNICJI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ JEJ WYWOZU ZA GRANICĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZYWOZU BRONI I AMUNICJI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ JEJ WYWOZU ZA GRANICĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZYWOZU BRONI I AMUNICJI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ JEJ WYWOZU ZA GRANICĘ]

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRZYWOZU BRONI I AMUNICJI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ JEJ WYWOZU ZA GRANICĘ

Załącznik 5. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE ZASTĘPUJĄCE POZWOLENIE NA BROŃ I UPRAWNIAJĄCEGO DO WYWOZU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI PRZEZ CUDZOZIEMCA]

Załącznik nr 5

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE ZASTĘPUJĄCE POZWOLENIE NA BROŃ I UPRAWNIAJĄCEGO DO WYWOZU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI PRZEZ CUDZOZIEMCA

Załącznik 6. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE ZASTĘPUJĄCE POZWOLENIE NA BROŃ I UPRAWNIAJĄCEGO DO WYWOZU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI ]

Załącznik nr 6

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE ZASTĘPUJĄCE POZWOLENIE NA BROŃ I UPRAWNIAJĄCEGO DO WYWOZU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONI I AMUNICJI 

Załącznik 7. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO NABYCIA BRONI LUB AMUNICJI]

Załącznik nr 7

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO NABYCIA BRONI LUB AMUNICJI

Załącznik 8. [WZÓR – ZGODA NA WYWÓZ BRONI LUB AMUNICJI Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR - ZGODA NA WYWÓZ BRONI LUB AMUNICJI Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-04
  • Data wejścia w życie: 2024-05-05
  • Data obowiązywania: 2024-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA