REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 595

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne lub opieki farmaceutycznej, mogą one zostać przeprowadzone w:”;

2) w § 8 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia zgodnie z art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne podstawowe wyposażenie apteki stanowią:”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-18
  • Data wejścia w życie: 2024-05-03
  • Data obowiązywania: 2024-05-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA