REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 772

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Krzysztofa Aleksandra Kukuckiego, stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie kujawsko-pomorskim, w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym obszar powiatów: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasto na prawach powiatu: Włocławek, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu - do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 21 lipca 2024 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 21 LIPCA 2024 R. W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU]

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 772)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 21 LIPCA 2024 R. W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 30 maja 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 13

do dnia 3 czerwca 2024 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

- powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

od dnia 7 czerwca 2024 r.

do dnia 18 lipca 2024 r.

- składanie przez wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego wniosków o:

- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

- zmianę miejsca głosowania,

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 12 czerwca 2024 r.

do godz. 16.00

- zgłaszanie kandydatów na senatora

do dnia 17 czerwca 2024 r.

- utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

do dnia 21 czerwca 2024 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 1 lipca 2024 r.

- powołanie obwodowych komisji wyborczych

od dnia 6 lipca 2024 r.
do dnia 19 lipca 2024 r.
do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 8 lipca 2024 r.

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 11 lipca 2024 r.

- podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 12 lipca 2024 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 18 lipca 2024 r.

- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 19 lipca 2024 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 21 lipca 2024 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych oraz urzędów gmin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-22
  • Data wejścia w życie: 2024-05-22
  • Data obowiązywania: 2024-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA