REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 774

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1329) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237, z 2019 r. poz. 1909 i 2084, z 2022 r. poz. 1040 oraz z 2023 r. poz. 2378) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) poz. 3.01 i 3.02 otrzymują brzmienie:

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

135

3.02

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

135

2) po poz. 3.06 dodaje się poz. 3.07 w brzmieniu:

3.07

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen

80

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-23
  • Data wejścia w życie: 2024-06-01
  • Data obowiązywania: 2024-06-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA