REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 791

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 2814), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1503).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1503), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2023 r.”.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 791)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1. Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia dziecięca;

3) chirurgia ogólna;

4) chirurgia onkologiczna;

5) choroby wewnętrzne;

6) choroby zakaźne;

7) geriatria;

8) hematologia;

9) kardiologia dziecięca;

10) medycyna paliatywna;

11) medycyna ratunkowa;

12) medycyna rodzinna;

13) neonatologia;

13a)2) neurologia;

14) neurologia dziecięca;

15) onkologia i hematologia dziecięca;

16) onkologia kliniczna;

17) patomorfologia;

18) pediatria;

19) psychiatria;

20) psychiatria dzieci i młodzieży;

21) radioterapia onkologiczna;

22) stomatologia dziecięca.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3), z mocą od dnia 19 grudnia 2022 r.4)


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1503), które weszło w życie z mocą od dnia 1 lipca 2023 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2022 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1156), które utraciło moc z dniem 19 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 526 i 2306).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-27
  • Data wejścia w życie: 2024-05-27
  • Data obowiązywania: 2024-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA