REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 881

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2050), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2169).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2169), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 881)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH1400512)), obejmujący obszar 129,02 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 881)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

518325,37

535947,44

2

518308,24

536066,45

3

518300,72

536092,24

4

518303,66

536091,92

5

518171,73

537038,66

6

518176,08

537058,96

7

518205,07

537112,60

8

518212,32

537150,30

9

518206,52

537177,84

10

518209,67

537179,58

11

518203,48

537198,16

12

518185,45

537266,59

13

518170,99

537321,48

14

518152,26

537369,03

15

518134,97

537412,92

16

518113,76

537466,77

17

518102,27

537483,36

18

518061,70

537534,58

19

518038,90

537563,37

20

518018,92

537576,48

21

517995,33

537554,75

22

517956,46

537527,11

23

517924,60

537513,53

24

517909,15

537486,83

25

517860,90

537247,94

26

517783,15

537207,66

27

517778,93

537194,07

28

517822,04

537082,15

29

517844,04

537023,10

30

517844,04

537015,61

31

517834,67

536993,59

32

517840,76

536959,87

33

517831,86

536935,04

34

517828,45

536916,27

35

517856,11

536824,03

36

517905,90

536704,20

37

517784,52

536453,66

38

517829,65

536410,08

39

517885,67

536378,96

40

517982,16

536308,93

41

517981,38

536308,15

42

517988,38

536304,26

43

517979,05

536256,02

44

517988,38

536203,11

45

517993,05

536140,86

46

517994,61

536105,07

47

517979,05

536084,84

48

517977,49

536077,06

49

517993,05

536052,16

50

518016,39

535988,36

51

518047,52

535924,55

52

518044,41

535919,88

53

518017,95

535893,43

54

517991,50

535890,32

55

517957,26

535885,65

56

517926,14

535913,66

57

517924,58

535910,55

58

517882,56

535868,53

59

517843,66

535902,77

60

517824,98

535896,54

61

517778,30

535866,97

62

517712,94

535838,96

63

517690,13

535824,97

64

517661,58

535790,72

65

517636,68

535740,92

66

517625,79

535681,79

67

517628,90

535661,56

68

517650,69

535645,99

69

517660,03

535639,77

70

517689,59

535607,09

71

517703,60

535596,20

72

517703,60

535519,94

73

517709,83

535507,49

74

517723,83

535473,26

75

517737,84

535423,46

76

517745,62

535395,45

77

517747,17

535365,88

78

517737,84

535333,20

79

517747,17

535323,86

80

517744,06

535292,74

81

517720,72

535261,62

82

517705,16

535252,28

83

517678,70

535249,17

84

517667,81

535247,61

85

517633,57

535227,38

86

517575,99

535205,59

87

517528,90

535166,46

88

517516,69

535114,04

89

517501,65

535091,48

90

517481,60

535064,74

91

517460,71

535038,83

92

517446,50

535027,97

93

517429,79

535015,43

94

517413,91

534992,87

95

517393,02

534972,82

96

517352,91

534931,87

97

517333,69

534926,86

98

517326,17

534926,02

99

517316,98

534910,14

100

517286,06

534879,23

101

517259,32

534872,54

102

517214,19

534890,92

103

517168,23

534892,60

104

517126,93

534893,08

105

517084,46

534873,17

106

517071,30

534900,95

107

517052,08

534910,98

108

517027,01

534906,80

109

517011,97

534903,46

110

516998,60

534878,39

111

517000,27

534853,32

112

517011,97

534829,09

113

517011,13

534820,73

114

516988,57

534807,36

115

516971,86

534782,29

116

516932,58

534768,92

117

516920,05

534788,14

118

516908,35

534792,32

119

516884,95

534785,63

120

516873,25

534771,43

121

516874,09

534748,87

122

516881,61

534727,14

123

516883,28

534715,44

124

516889,18

534695,79

125

516835,74

534651,30

126

516741,03

534604,56

127

516721,17

534544,97

128

516711,60

534541,25

129

516712,11

534539,52

130

516690,41

534532,57

131

516667,83

534497,84

132

516629,63

534478,74

133

516488,29

534410,24

134

516459,46

534396,26

135

516458,59

534396,26

136

516454,25

534382,37

137

516448,18

534367,61

138

516445,57

534345,90

139

516438,62

534337,22

140

516432,55

534343,30

141

516429,94

534352,85

142

516422,13

534363,27

143

516398,69

534364,14

144

516386,53

534355,45

145

516376,11

534338,96

146

516367,43

534322,46

147

516363,96

534305,10

148

516357,01

534296,42

149

516347,46

534290,34

150

516333,57

534291,21

151

516299,71

534290,34

152

516278,95

534279,62

153

516278,90

534277,08

154

516270,43

534273,80

155

516247,03

534253,75

156

516210,26

534213,08

157

516198,56

534183,55

158

516197,45

534157,93

159

516206,92

534125,62

160

516200,24

534120,05

161

516184,08

534114,48

162

516173,50

534106,12

163

516155,67

534087,18

164

516146,76

534061,55

165

516186,31

534030,36

166

516186,31

534027,01

167

516214,72

534009,75

168

516252,04

533967,96

169

516278,78

533974,65

170

516313,88

533959,61

171

516336,16

533968,52

172

516351,76

533940,67

173

516360,12

533939,00

174

516375,72

533951,81

175

516399,11

533970,75

176

516415,83

533989,13

177

516426,41

534002,50

178

516435,88

534018,66

179

516437,47

534029,14

180

516438,31

534028,83

181

516455,45

534117,19

182

516472,58

534178,50

183

516553,72

534284,89

184

516578,96

534320,05

185

516614,13

534340,79

186

516675,44

534375,95

187

516773,95

534426,90

188

516782,35

534424,79

189

516808,87

534441,77

190

516821,50

534442,67

191

516837,72

534445,37

192

516854,85

534451,68

193

516877,39

534447,18

194

516908,05

534445,37

195

516947,72

534442,67

196

516977,53

534441,50

197

516977,47

534441,77

198

516990,09

534450,78

199

517018,04

534455,29

200

517054,11

534487,75

201

517072,14

534513,90

202

517103,70

534540,04

203

517391,31

534737,49

204

517420,16

534751,92

205

517449,91

534751,92

206

517487,78

534744,71

207

517519,17

534724,24

208

517937,68

534986,33

209

517872,72

535079,02

210

517873,98

535080,35

211

517814,16

535164,85

212

517830,39

535183,79

213

517854,73

535216,24

214

517862,85

535228,87

215

517868,25

535254,11

216

517865,55

535273,04

217

517886,29

535303,70

218

517890,79

535343,37

219

517892,60

535364,11

220

517886,29

535420,91

221

517876,37

535442,55

222

517876,37

535464,18

223

518045,31

535555,94

224

518043,36

535552,90

225

518321,76

535722,94

226

518322,66

535739,17

227

518324,47

535753,60

228

518321,76

535793,27

229

518329,87

535816,71

230

518331,68

535870,81

231

518325,37

535947,44


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)Załącznik nr 34)

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). 

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA SKRWY LEWEJ (PLH140051)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

wydra

Lutra lutra

osiadła


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 listopada 2021 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (Dz. U. poz. 2169), które weszło w życie z dniem 25 października 2023 r.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA