REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 890

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67zg ust. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie należne za udział w posiedzeniu]

Członkom Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zwanej dalej „Komisją”, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości:

1) 1500 zł - dla przewodniczącego Komisji,

2) 1500 zł - dla wiceprzewodniczącego Komisji, w przypadku wykonywania zadań przewodniczącego w związku z jego nieobecnością,

3) 1400 zł - dla członka Komisji wyznaczonego do przygotowania i przedstawienia na posiedzeniu projektu orzeczenia Komisji,

4) 1200 zł - dla członków Komisji, z wyłączeniem członków, o których mowa w pkt 1-3

- nie więcej jednak niż 9300 zł miesięcznie.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-07-02
  • Data obowiązywania: 2024-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA