Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta st. Warszawy.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1938-01-31
  • Data wejścia w życie: 1938-02-11
  • Data obowiązywania: 1938-02-11
  • Z mocą od: 1938-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski