Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Woźnik.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1938-04-14
  • Data wejścia w życie: 1938-04-11
  • Data obowiązywania: 1938-04-11
  • Z mocą od: 1938-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski