Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Nowego Sącza.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1938-04-16
  • Data wejścia w życie: 1938-04-16
  • Data obowiązywania: 1938-04-16
  • Z mocą od: 1938-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski