Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Limanowej.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1938-06-18
  • Data wejścia w życie: 1938-06-18
  • Data obowiązywania: 1938-06-18
  • Z mocą od: 1938-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski