Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1938 r. w sprawie nadania herbu miastu Chorzowowi.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1938-09-24
  • Data wejścia w życie: 1938-07-05
  • Data obowiązywania: 1938-07-05
  • Z mocą od: 1938-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski