Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10 oraz wycofania z obiegu banknotów po zł 2 i po zł 5 z datą emisji 1 lipca 1948 r.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1959-06-23
  • Data wejścia w życie: 1959-07-01
  • Data obowiązywania: 1959-07-01
  • Z mocą od: 1959-07-01
  • Dokument traci ważność: 1977-06-11

Monitor Polski