Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1976 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów w odcinkach po 20 zł i po 100 zł z datą emisji 1 lipca 1948 r.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1976-12-08
  • Data wejścia w życie: 1976-12-08
  • Data obowiązywania: 1976-12-08
  • Z mocą od: 1976-12-08
  • Dokument traci ważność: 1976-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski