| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 1998 r. Nr 44, poz. 618, z 1999 r. Nr 11, poz. 150 i Nr 23, poz. 331, z 2000 r. Nr 9, poz. 177, Nr 21, poz. 428 i Nr 42, poz. 804 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 586 i Nr 38, poz. 613) w art. 74g:

1) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5a.”;

2) w ust. 4 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „, a zastrzeżenie takie wstrzymuje dokonanie wyboru Komisji przez Sejm”;

3) w ust. 5 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5a.”;

4) dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Jeżeli uprawnieni nie zgłoszą nowej kandydatury, o której mowa w ust. 4, Prezydium Sejmu wyznacza termin na jej zgłoszenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Prezydium Sejmu może przedstawić Sejmowi wniosek zawierający skład Komisji, z pominięciem kandydata, wobec którego zgłoszono zastrzeżenia.

5b. W przypadku wycofania zastrzeżenia lub zgłoszenia na podstawie ust. 2, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5a, nowego kandydata na miejsce kandydata, wobec którego zgłoszono zastrzeżenie, Sejm dokonuje wyboru uzupełniającego, z uwzględnieniem ust. 4.”

Art. 2.

[1] Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: M. Borowski

[1] Uchwała wchodzi w życie 4 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »