| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 134 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Ubezpieczonych

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Biuru Rzecznika Ubezpieczonych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [STATUT BIURA RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 134 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 931)

STATUT BIURA RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

§ 1. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, zwane dalej „Biurem", działa na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Ubezpieczonych, zwanego dalej „Rzecznikiem".

§ 3. 1. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy Dyrektora Biura i jego Zastępcy oraz naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych do działania w imieniu Rzecznika w określonych przez niego sprawach.

§ 4. 1. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Skarg i Interwencji;

2) Wydział Prawny;

3) Wydział Edukacji i Informacji;

4) Wydział Administracyjno-Finansowy.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika na wniosek Dyrektora Biura.

§ 5. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Biura rozstrzyga Rzecznik.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »