REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 1 poz. 19

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI1)

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Nauki: M. Kleiber

 

1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 852 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 480).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZEŃ l TESTÓW NA ZWIERZĘTACH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki
z dnia 29 grudnia 2003 r. (poz. 19)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZEŃ l TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

Lp.

Jednostka organizacyjna

1

2

1

Akademia Medyczna w Białymstoku

 

1.1 Wydział Lekarski,

 

1.2 Wydział Farmaceutyczny,

 

1.3 Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia

2

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

2.1 Wydział Lekarski,

 

2.2 Wydział Farmaceutyczny,

 

2.3 Wydział Nauk o Zdrowiu

 

1

2

3

Akademia Medyczna w Gdańsku

 

3.1 Wydział Lekarski z Oddziałami: Stomatologicznym, Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego,

 

3.2 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,

 

3.3 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG,

 

3.4 Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

4

Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

 

4.1 Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym,

 

4.2 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

5

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

5.1 Wydział Lekarski l,

 

5.2 Wydział Lekarski II,

 

5.3 Wydział Farmaceutyczny,

 

5.4 Wydział Nauk o Zdrowiu

6

Akademia Medyczna w Warszawie

 

6.1 l Wydział Lekarski,

 

6.2 II Wydział Lekarski,

 

6.3 Wydział Farmaceutyczny,

 

6.4 Wydział Nauki o Zdrowiu,

 

6.5 Wydział Kształcenia Podyplomowego

7

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

7.1 wszystkie wydziały

8

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

8.1 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,

 

8.2 Wydział Lekarski

9

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 

9.1 Wydział Lekarski w Katowicach,

 

9.2 Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny w Zabrzu,

 

9.3 Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,

 

9.4 Centralna Zwierzętarnia Doświadczalna

10

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

10.1 Wydział Lekarski,

 

10.2 Wydział Wojskowo-Lekarski,

 

10.3 Wydział Lekarsko-Dentystyczny,

 

10.4 Wydział Fizjoterapii,

 

10.5 Wydział Nauk o Zdrowiu,

 

10.6 Wydział Farmaceutyczny

11

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

12

Akademia Rolnicza w Lublinie

 

12.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

 

12.2 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

13

Akademia Rolnicza im. Augustyna Cieszkowskiego w Poznaniu

 

13.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

 

13.2 Wydział Technologii Żywności,

 

13.3 Wydział Leśny

14

Akademia Rolnicza w Szczecinie

 

14.1 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

15

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 

15.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

 

15.2 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

16

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

16.1 Wydział Zootechniczny

 

1

2

17

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

17.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

 

17.2 Wydział Biologii,

 

17.3 Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

 

17.4 Wydział Nauki o Żywności,

 

17.5 Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego

18

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

18.1 Wydział Nauk o Zwierzętach,

 

18.2 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

19

Uniwersytet Gdański

 

19.1 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

20

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

20.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

21

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

21.1 Wydział Biotechnologii,

 

21.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

22

Uniwersytet Łódzki

 

22.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

23

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

23.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

24

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

24.1 Wydział Biologii

25

Uniwersytet Opolski

 

25.1 Wydział Przyrodniczo-Techniczny

26

Uniwersytet Rzeszowski

 

26.1 Wydział Ekonomii,

 

26.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

 

26.3 Wydział Pedagogiczny

27

Uniwersytet Szczeciński

 

27.1 Wydział Nauk Przyrodniczych

28

Uniwersytet Warszawski

 

28.1 Wydział Biologii,

 

28.2 Wydział Psychologii

29

Uniwersytet Wrocławski

 

29.1 Wydział Nauk Przyrodniczych

30

Uniwersytet w Białymstoku

 

30.1 Wydział Biologiczno-Chemiczny

31

Uniwersytet Zielonogórski

 

31.1 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

32

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

32.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

33

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

33.1 Wydział Wychowania Fizycznego

34

Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

35

Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym

36

Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie

 

1

2

37

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

38

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

39

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

40

Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

41

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

42

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

43

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

44

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnie k. Warszawy

45

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

46

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

47

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

48

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi

49

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

50

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

51

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

52

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

53

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Oddział w Pszczynie

54

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

55

Instytut Reumatologiczny w Warszawie

56

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu

57

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

58

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie-Kortowie

59

Instytut Zootechniki w Krakowie

59.1 Krajowe Laboratorium Pasz

60

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

61

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

62

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

63

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

64

Politechnika Gdańska

64.1 Wydział Chemiczny

65

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

65.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

66

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

66.1 Wydział Psychologii

 

1

2

67

Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Lublinie

67.1 Zakład Higieny Weterynaryjnej

68

Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Opolu

68.1 Zakład Higieny Weterynaryjnej

69

Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny we Wrocławiu

69.1 Zakład Higieny Weterynaryjnej

70

Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

71

Zakład Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

72

Adamed Sp. z o. o. w Czosnowie k. Warszawy

73

Instytut Badawczo-Rozwojowy „Biogen" Sp. z o.o. w Kostkowie

74

Lubelski Zakład Farmaceutyczny „Polfa" S. A.

75

PFO „Vetos-Farma" Sp. z o.o. w Bielawie

76

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa" S.A. w Jeleniej Górze

77

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" S.A. w Warszawie

78

Wytwórnia Surowic i Szczepionek „Biomed" S.A. w Krakowie

79

Wytwórnia Surowic i Szczepionek „Biomed" Sp. z o.o. w Lublinie

80

Wytwórnia Surowic i Szczepionek „Biomed" w Warszawie

81

Weterynaryjne Zakłady Farmaceutyczne „Fatro Polska" Sp. z o.o. w Kobierzycach

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-01-10
  • Data wejścia w życie: 2004-01-10
  • Data obowiązywania: 2004-01-10
  • Dokument traci ważność: 2004-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA