REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 12 poz. 194

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Karta do głosowania na listy okręgowe kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list okręgowych w danym okręgu wyborczym.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-2 lub B-3, w zależności od liczby zarejestrowanych list okręgowych.

3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr.....” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku w górnej części jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu ........ . Listy kandydatów na posłów”.

4. Listy kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności ich numerów, w kolumnie pionowej, podając numer listy i oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię – imiona każdego kandydata. Listy umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole.

5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, w brzmieniu ustalonym we wzorze karty do głosowania, oraz po prawej stronie w dolnej części drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

6. Wzór karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Załącznik 1.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 194)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-03-12
  • Data wejścia w życie: 2004-03-08
  • Data obowiązywania: 2009-03-23

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA