REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 53 poz. 897

PROTOKÓŁ

o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004–2005,

podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.

Tekst pierwotny

Mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 36, poz. 133),

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Federalna Agencja Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej, zwani dalej „Stronami”,

uzgodnili, co następuje:

Art. 1

Strony zorganizują i przeprowadzą w okresie od listopada 2004 r. do stycznia 2005 r. Sezon Kultury Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sezon Kultury Polskiej w Federacji Rosyjskiej w okresie od marca do października 2005 r.

Szczegółowy program i harmonogram Sezonów zostanie uregulowany w odrębnych protokołach.

Art. 2

Strony zakończą przygotowania i dokonają otwarcia wystawy „Moskwa–Warszawa/Warszawa–Moskwa 1900–2000” w listopadzie 2004 r. w Warszawie i w marcu 2005 r. w Moskwie.

Art. 3

Strony będą wspierać współpracę między teatrami polskimi i rosyjskimi, w tym Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Aleksandryjskiego w Sankt Petersburgu, oraz w szczególności udzielą możliwej pomocy przy przyjmowaniu i wysyłaniu:

– rosyjskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal „Kontakt” (Toruń, maj);

– polskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal „Bałtycki Dom” (Sankt Petersburg);

– rosyjskich uczestników i obserwatorów na Międzynarodowy Festiwal „Dialog” (Wrocław, październik);

– rosyjskich uczestników i obserwatorów na Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Spotkania Teatralne” (Lublin, październik);

– polskich uczestników i obserwatorów na coroczny Festiwal Nowego Dramatu (Moskwa, maj);

– polskich uczestników i obserwatorów na Festiwal im. Czechowa (Moskwa, 2005 r.);

– rosyjskich uczestników i obserwatorów na Festiwal Festiwali Teatralnych „Spotkania” (Warszawa, 2004 r.);

– rosyjskich uczestników i obserwatorów na „Festiwal Saison Russe. Spotkanie z dramaturgią rosyjską” (Gdańsk).

Art. 4

Strony udzielą pomocy w realizacji programu: „Polski teatr wczoraj i dziś” w Centrum im. Meyerholda w Moskwie w 2005 r.

Art. 5

Strony udzielą pomocy w wysyłaniu i przyjmowaniu:

– rosyjskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (wrzesień);

– rosyjskich uczestników na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (październik 2005 r.);

– polskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Moskiewska Jesień” (Moskwa, listopad);

– polskich uczestników na Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów im. F. Chopina (Moskwa, 2004 r.);

– polskich uczestników na Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Mikołaja Rimskiego-Korsakowa (Sankt Petersburg, 2005 r.).

Art. 6

Strony będą wspierały współpracę między bibliotekami w zakresie wymiany książek, wypożyczeń materiałów bibliotecznych, wymiany specjalistów bibliotecznych, w szczególności między Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Narodową w Sankt Petersburgu oraz Państwową Biblioteką Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

Art. 7

Biblioteka Narodowa w Warszawie we współpracy z rosyjskimi instytucjami kultury zorganizują w 2004 r. wystawę pt. „Polska–Rosja. Z dziejów kontaktów kulturalnych”, która będzie eksponowana w Sankt Petersburgu i w Moskwie.

Art. 8

W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać:

– współpracę między polskimi i rosyjskimi instytucjami, organizacjami i producentami filmowymi, przede wszystkim przy realizacji wspólnej produkcji filmów i wzajemnym świadczeniu usług przy realizacji filmów;

– współpracę między polskimi i rosyjskimi stowarzyszeniami twórców filmowych oraz filmotek narodowych;

– organizację corocznych przeglądów filmowych na zasadzie wzajemności;

– udział w festiwalach filmowych, zgodnie z regulaminami tych festiwali, odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony, w szczególności w Polsce, w:

Krakowskim Festiwalu Filmowym (maj);

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie (czerwiec);

Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym (październik);

Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE w Łodzi (grudzień);

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wrzesień, udział przedstawicieli strony rosyjskiej jako obserwatorów).

Art. 9

Strony potwierdzają zainteresowanie podpisaniem porozumienia międzyrządowego o wspólnej produkcji filmów.

Art. 10

Strony będą wspierać:

– współpracę polskich i rosyjskich szkół artystycznych funkcjonujących według prawa wewnętrznego każdej ze Stron;

– współpracę między uczelniami artystycznymi, jak również wymianę nauczycieli akademickich i studentów wyżej wymienionych uczelni;

– udział przedstawicieli szkół i uczelni artystycznych w konferencjach, kolokwiach, sesjach i szkoleniach w zakresie szkolnictwa artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;

– wymianę informacji o imprezach artystycznych (szkoleniach, konkursach, festiwalach).

Art. 11

Strony będą popierać współpracę między polskimi i rosyjskimi organizacjami i instytucjami kulturalnymi, jak również działalność polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych w tej dziedzinie.

Art. 12

Strony będą wspierać udział artystów i zespołów ludowych w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych odbywających się w obu krajach, jak również wymianę specjalistów w zakresie kultury ludowej i twórczości amatorskiej.

Art. 13

Strony będą wspierać współpracę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (Warszawa) z Państwowym Akademickim Teatrem Wielkim Rosji (Moskwa) oraz z Teatrem Maryjskim w Sankt Petersburgu. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie weźmie udział w międzynarodowym festiwalu „Białe Noce” w Sankt Petersburgu w czerwcu 2005 r.

Art. 14

Strony będą wspierać współpracę pomiędzy polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za ochronę i konserwację dziedzictwa kultury.

Art. 15

Strony będą wspierać współpracę pomiędzy polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami dotyczącymi polsko-rosyjskich relacji kulturowych na przestrzeni dziejów.

Art. 16

Strony będą stwarzać odpowiednie warunki działalności i prezentacji organizacji polonijnych w Rosji i mniejszości rosyjskiej w Polsce.

Art. 17

Strony będą sprzyjać współpracy muzeów, w tym w szczególności pomiędzy:

– Muzeum Zamkowym w Malborku a Ermitażem,

– Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu a Muzeum Historycznym Miasta Gdańska,

– Muzeum Narodowym w Krakowie i Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu

– Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu i Muzeum Narodowym w Warszawie.

Art. 18

Strony realizują wymianę kulturalną na następujących warunkach:

Przy wymianie zespołów twórczych, delegacji i poszczególnych przedstawicieli Strona wysyłająca opłaca międzynarodowe koszty transportu i przewóz bagażu w obie strony, wypłaca honoraria wykonawcom; Strona przyjmująca ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia lub, na życzenie Strony wysyłającej, wypłaca diety zgodnie z normami Strony przyjmującej, opłaca wynajem pomieszczeń, transport na swym terytorium zgodnie z programem pobytu, jak również tłumacza i w razie potrzeby osobę towarzyszącą (pilota).

Przy wymianie wystaw muzealnych i organizacji wielkich imprez warunki i zasady ich finansowania i realizacji są określane w odrębnym protokole, zawieranym przez organizatorów przy udziale Stron.

Art. 19

Do niniejszego protokołu, za zgodą Stron, mogą być wprowadzone zmiany i uzupełnienia sporządzone na piśmie.

Art. 20

Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.

NINIEJSZY protokół sporządzono w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej

Za Federalną Agencję Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-15
  • Data wejścia w życie: 2004-11-17
  • Data obowiązywania: 2004-11-17
  • Dokument traci ważność: 2005-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA