reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 58, poz. 621).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW]

Zał+cznik do zarz+dzenia nr 11 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2007 r. (poz. 98)

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW

§ 1. Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów właPciwego, na podstawie rozporz+dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204), do spraw:

1) budżetu;

2) finansów publicznych;

3) instytucji finansowych.

§ 2. W skład Ministerstwa Finansów wchodz+ Gabinet Polityczny Ministra oraz następuj+ce komórki organizacyjne:

1) Departament Administracji Podatkowej;

2) Departament Budżetu Państwa;

3) Departament Finansów Resortu;

4) Departament Polityki Celnej;

5) Departament Certyfikacji i PoPwiadczeń |rodków z Unii Europejskiej;

6) Departament do Spraw Dyscypliny Finansów Publicznych;

7) Departament Eksploatacji Systemów Informatycznych;

8) Departament Rozwoju Systemów Informatycznych;

9) Departament do Spraw Organizacji Sektora Finansów Publicznych;

10) Departament Finansowania Regionów i Rolnictwa;

11) Departament Finansowania Sfery Budżetowej;

12) Departament Finansów Samorz+du Terytorialnego;

13) Departament Gwarancji i Poręczeń;

14) Departament Informacji Finansowej;

15) Departament Instytucji Płatniczej;

16) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier;

17) Departament Kontroli Skarbowej;

18) Departament Kontroli Resortowej;

19) Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego;

20) Departament Legislacyjny;

21) Departament Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy Zagranicznej;

22) Departament NależnoPci i Zobowi+zań Finansowych Państwa;

23) Departament Podatków Dochodowych;

24) Departament Podatków i Opłat Lokalnych;

25) Departament Podatku od Towarów i Usług;

26) Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego;

27) Departament Polityki Podatkowej;

28) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki;

29) Departament RachunkowoPci;

30) Departament Rozwoju i Finansów Gospodarki Narodowej;

31) Departament Rozwoju Rynku Finansowego;

32) Departament Służby Celnej;

33) Departament Unii Europejskiej;

34) Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych;

35) Biuro Dyrektora Generalnego;

36) Biuro Kontroli i Audytu;

37) Biuro Logistyki;

38) Biuro Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego;

39) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra Finansów zapewniaj+ w szczególnoPci:

1) w zakresie działu budżet:

a) Departament Budżetu Państwa,

b) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

c) Departament Rozwoju i Finansów Gospodarki Narodowej,

d) Departament Finansów Samorz+du Terytorialnego,

e) Departament Gwarancji i Poręczeń,

f) Departament NależnoPci i Zobowi+zań Finansowych Państwa,

g) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki,

h) Departament Finansowania Regionów i Rolnictwa,

i) Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych;

2) w zakresie działu finanse publiczne:

a) Departament Administracji Podatkowej,

b) Departament Polityki Podatkowej,

c) Departament Polityki Celnej,

d) Departament Certyfikacji i PoPwiadczeń |rodków z Unii Europejskiej,

e) Departament do Spraw Organizacji Sektora Finansów Publicznych,

f) Departament Instytucji Płatniczej,

g) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontro

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama