| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 26 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. R Nr 6, poz. 97, Nr 43, poz. 462 i Nr 54, poz. 577 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 15).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI]

Załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 marca 2007 r. (poz. 216)

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§ 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245), do spraw:

1) administracji publicznej;

2) informatyzacji;

3) wewnętrznych;

4) wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

§ 2. W skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra;

2) Departament Administracji Publicznej;

3) Departament Bezpieczeństwa Publicznego;

4) Departament Budżetu;

5) Departament Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;

6) Departament Informatyzacji;

7) Departament Infrastruktury Teleinformatycznej;

8) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

9) Departament Logistyki i Infrastruktury;

10) Departament Polityki Migracyjnej;

11) Departament Prawny;

12) Departament Rozwoju Rejestrów;

13) Departament Spraw Obywatelskich;

14) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

15) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

16) Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

17) Departament Zdrowia;

18) Departament Zezwoleń i Koncesji;

19) Biuro Administracyjno-Finansowe;

20) Biuro Kadr, Szkolenia, Organizacji i Audytu Wewnętrznego;

21) Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych;

22) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”, w zakresie działu administracja publiczna zapewniają w szczególności:

1) Departament Administracji Publicznej;

2) Departament Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

§ 4. Obsługę zadań ministra w zakresie działu informatyzacja zapewnia w szczególności Departament Informatyzacji.

§ 5. Obsługę zadań ministra w zakresie działu sprawy wewnętrzne zapewniają w szczególności:

1) Departament Bezpieczeństwa Publicznego;

2) Departament Infrastruktury Teleinformatycznej;

3) Departament Polityki Migracyjnej;

4) Departament Rozwoju Rejestrów;

5) Departament Spraw Obywatelskich;

6) Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

7) Departament Zdrowia;

8) Departament Zezwoleń i Koncesji.

§ 6. Obsługę zadań ministra w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zapewnia w szczególności Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 7. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje minister.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »