REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 76 poz. 813

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.2)) ogłasza się stawki na rok 2008, określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1–3 do obwieszczenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

Załącznik 1. [STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2007 r. (poz. 813)

Załącznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

127,55

13

14

127,55

352,56

14

15

352,56

496,68

15

 

496,68

1 124,01

Trzy osie

12

17

127,55

221,90

17

19

221,90

455,20

19

21

455,20

591,04

21

23

591,04

910,40

23

25

910,40

1 415,37

25

 

910,40

1 415,37

Cztery osie i więcej

12

25

591,04

599,34

25

27

599,34

935,28

27

29

935,28

1 484,84

29

31

1 484,84

2 202,37

31

 

1 484,84

2 202,37

 

Załącznik 2. [STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY]

Załącznik nr 2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

34,22

18

25

238,50

431,36

25

31

502,90

825,38

31

 

1 268,14

1 739,92

Trzy osie

12

40

1 118,82

1 547,06

40

 

1 547,06

2 288,44

 

Załącznik 3. [STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY]

Załącznik nr 3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP
OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

22,82

18

25

159,69

287,23

25

 

287,23

503,94

Dwie osie

12

28

188,73

277,90

28

33

550,60

763,17

33

38

763,17

1 159,26

38

 

1 031,72

1 526,32

Trzy osie

12

38

607,63

846,11

38

 

846,11

1 149,93

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-19
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA